Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór

  • létrehozva: 2016. 06. 14.
  • frissítve: 2018. 09. 19.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór 2014. október 12-én megválasztott tagjai: 
 

Elnök: Erdei Ferenc
Tagok: Négele Helga, Erdeiné Négele Erzsébet, Horváth-Wundele Krisztina

Erdei Ferenc

1953-ban születtem Pécsett. Német nemzetiséginek vallom magam. 1980-ban szereztem diplomát a Lipcsei Egyetemen kulturtudós-esztétika-irodalom szakon. Jelenleg a Radó Antal Városi Könyvtár és Művelődési Központ nemzetiségi és nemzetközi előadója vagyok. Az 1994-es választások óta a móri Német Kisebbségi Önkormányzat elnökeként tevékenykedem. 1995-2011-ig az Országos Német Önkormányzat alelnöke voltam és 1999-től 2011-ig a kulturális bizottságot vezettem. 2002-től 2010-ig a Fejér Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke voltam. Jelenleg is több társadalmi szervezet, egyesület aktív tagja vagyok. Feleségem 2010-ig a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója volt, jelenleg nyugdíjas és országos német nemzetiségi közoktatási szakértő. Két fiam van, az egyik Pécsett a Magyar Rádió német nemzetiségi adásának főszerkesztője, a másik Bicskén a SPAR-nál dolgozik a marketing osztályon.

Négele Helga

Móron 1963. május 8-án születtem. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Az érettségi vizsga után a Kecskeméti Óvónőképző Intézet hallgatója lettem. Diplomaszerzésem után 1983-tól dolgozom az Erzsébet téri Óvodában. 1984-ben jelentkeztem a Soproni Óvónőképző Intézet német nemzetiségi szakára. A kiegészítő tagozaton 1985-ben szerzetem meg a német nyelvi képesítést. Óvónőként szívesen végeztem csoportjaimban a német nemzetiségi kultúra ápolását, közvetítését. A gyermekekkel igyekeztem megszerettetni a német nyelvet. 1999. szeptemberétől a móri Erzsébet téri Óvoda vezetője vagyok. 2002. választásokon kisebbségi képviselőnek választottak városunk lakói. Képviselőként törekszem a német nemzetiségi kultúra ápolására. Fontos feladatnak tartom, hogy már kora gyermekkortól kezdve erősítsük gyermekeinkben a szülőhely iránti szeretetet. E feladatok megvalósítására törekszem az elkövetkező négy évben.

Erdeiné Négele Erzsébet

Magyar-német szakos általános iskolai tanári végzattséggel rendelkezem. 1973-tól 2010-ig a móri Petőfi Sándor Általános Iskolában tanítottam. 2000-től 2010-ig az intézmény igazgatója voltam, jelenleg nyugdíjas vagyok. 1980-tól megyei szakfelügyelő voltam, jelenleg szaktanácsadóként és országos német nemzetiségi közoktatási szakértőként dolgozom. Szakterületem a nemzetiségi nevelés-oktatás az óvodában és az általános iskolában, valamint a német. Mint idegen nyelv oktatása. „C" kategóriás nemzetiségi néptáncoktatói végzettségem van, táncoktatással is foglalkozom. Több éven keresztül a Mór Város Közművelődési Közalapítvány kuratóriumának voltam tagja. A német nyelv oktatása mellett szívügyemnek tartom a nemzetiségi kultúra átörökítését, a szokások és hagyományok tiszteletét, ápolását. Szívesen foglalkozom a móri németség történetével, a szokások, hagyományok, tárgyi emlékek felkutatásával és gyűjtésével. 

Horváth-Wundele Krisztina

1975. október 28-án születtem Móron. Általános iskolai tanulmányaimat Pusztavámon, majd Móron végeztem. Érettségit a Táncsics Mihály Gimnáziumban szereztem 1994-ben, mellyel egyidőben tettem le a középfokú német nyelvvizsgát. 1997-ben diplomáztam a Kodolányi János Főiskolán kommunikáció szakon. Ugyanebben az évben kezdtem el dolgozni a Móri Városi Televíziónál, ahol  2007 óta szerkesztem a Moorer Bildschirm német nemzetiségi magazinműsort. Rendszeresen tudósítok a móri német nemzetiséget érintő fontos eseményekről, információkról a Móri Kurír városi havilapban is. Gyermekkorom óta több német nemzetiségi tánccsoportnak is tagja voltam. Jelenleg is táncolok és ápolom a móri tradíciókat az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület felnőtt csoportjában. Büszkeséggel tölt el, hogy 2013 óta az Edelweiss Táncegyesület elnöki tisztségét is betöltöm. Nemzetiségi családban nőttem fel, mindennapjainkat ezen hagyományok szerint éltük, éljük. Igyekszem a nagyszüleimtől, szüleimtől látott, hallott sváb szokások átörökítésére. Képviselőként 2014. októberétől tevékenykedem a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzatban. Fontos feladatomnak tartom a móri fiatalság ösztönzését nemzetiségi kultúránk fenntartására.

 

    Dokumentumok: