Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór

  • létrehozva: 2016. 06. 14.
  • frissítve: 2019. 12. 12.

Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór 2019. október 13-án megválasztott tagjai: 
 

Elnök: Erdei Ferenc
Elnökhelyettes: Négele Helga
Tagok: Horváth-Wundele Krisztina, Kaiser Tamás, Zsilvölgyi Angéla

Erdei Ferenc

1953-ban születtem Pécsett német nemzetiségi családban (Eisenschenk+Spengler). Német nemzetiséginek vallom magam. Alapfokú iskoláimat Pécsett végeztem, majd 1972-ben a Leőwey K. Gimnázium német nemzetiségi tagozatán érettségiztem. 1973-ban idegenvezetői képesítést szereztem. Vokányban tanítottam képesítés nélküli nevelőként, majd sorkatona voltam. 1975-ben német nemzetiségi néptáncoktatói végzettséget szereztem. 1980-ban szereztem diplomát a Lipcsei Egyetem kultúrtudós-esztétika-irodalom szakon. Majd nyugdíjba vonulásomig a móri Lamberg kastélyban dolgoztam nemzetiségi előadóként és igazgatóként. Az 1994-es helyhatósági választások óta a móri Német Nemzetiségi önkormányzat elnökeként tevékenykedem. 1995-2011-ig az Országos Német Önkormányzat alelnöke voltam és 1999-től-2011-ig a kulturális bizottságot vezettem. 1998-2002-ig a Mór Városi Önkormányzat Kulturális és Művelődési Bizottságát vezettem. 2002-től 2010-ig a Fejér Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének elnöke voltam. Jelenleg is több társadalmi szervezet, egyesület aktív tagja vagyok. Fontos feladatomnak tekintem a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását, a nemzetiségi öntudat erősítését, a német nemzetiségi értékek őrzését és továbbvitelét.

Négele Helga

Móron 1963. május 8-án születtem. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Az érettségi vizsga után a Kecskeméti Óvónőképző Intézet hallgatója lettem. Diplomaszerzésem után 1983-tól dolgozom az Erzsébet téri Óvodában. 1984-ben jelentkeztem a Soproni Óvónőképző Intézet német nemzetiségi szakára. A kiegészítő tagozaton 1985-ben szerzetem meg a német nyelvi képesítést. Óvónőként szívesen végeztem csoportjaimban a német nemzetiségi kultúra ápolását, közvetítését. A gyermekekkel igyekeztem megszerettetni a német nyelvet. 1999. szeptemberétől a móri Erzsébet téri Óvoda vezetője vagyok. 2002. választásokon kisebbségi képviselőnek választottak városunk lakói. Képviselőként törekszem a német nemzetiségi kultúra ápolására. Fontos feladatnak tartom, hogy már kora gyermekkortól kezdve erősítsük gyermekeinkben a szülőhely iránti szeretetet. E feladatok megvalósítására törekszem az elkövetkező négy évben.

 

Horváth-Wundele Krisztina

1975. október 28-án születtem Móron. Általáno1975. október 28-án születtem Móron, nemzetiségi családban. Mindennapjainkat ezen hagyományok szerint éltük, éljük. Igyekszem a nagyszüleimtől, szüleimtől látott, hallott sváb szokások átörökítésére. 1997-ben kezdtem el dolgozni a Móri Városi Televíziónál, ahol 2007 óta szerkesztem a Moorer Bildschirm német nemzetiségi magazinműsort. Rendszeresen tudósítok a német nemzetiséget érintő fontos eseményekről, információkról a Móri Kurír városi havilapban is. Gyermekkorom óta több német nemzetiségi tánccsoportnak is tagja voltam. Jelenleg is táncolok és ápolom a tradíciókat az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület felnőtt csoportjában. Büszkeséggel tölt el, hogy 2013 óta az egyesület elnöki tisztségét is betölthetem. Képviselőként 2014 októberétől tevékenykedem a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzatban. Fontos feladatomnak tartom és tartottam a móri fiatalság ösztönzését nemzetiségi kultúránk fenntartására. Képviselőként szeretném folytatni a megkezdett munkát, és tervezni új programjainkat. Fontosnak tartom a móri németség hagyományainak aktív megélését, a kapcsolatteremtést fiatalság és idősebb generáció között. Képviselői munkámmal továbbra is támogatni szeretném a civil szervezetek, intézmények nemzetiségi programjait, egyéni kezdeményezéseket, melyek szintén hagyományaink megőrzését és esetlegesen új tradíciók kialakítását is segítik. Célom, hogy segítsük a helyi nemzetiségi szervezeteket intézményeket, helyi, megyei és akár országos pályázati források elérésében, kihasználásában.s iskolai tanulmányaimat Pusztavámon, majd Móron végeztem. Érettségit a Táncsics Mihály Gimnáziumban szereztem 1994-ben, mellyel egyidőben tettem le a középfokú német nyelvvizsgát. 1997-ben diplomáztam a Kodolányi János Főiskolán kommunikáció szakon. Ugyanebben az évben kezdtem el dolgozni a Móri Városi Televíziónál, ahol  2007 óta szerkesztem a Moorer Bildschirm német nemzetiségi magazinműsort. Rendszeresen tudósítok a móri német nemzetiséget érintő fontos eseményekről, információkról a Móri Kurír városi havilapban is. Gyermekkorom óta több német nemzetiségi tánccsoportnak is tagja voltam. Jelenleg is táncolok és ápolom a móri tradíciókat az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyesület felnőtt csoportjában. Büszkeséggel tölt el, hogy 2013 óta az Edelweiss Táncegyesület elnöki tisztségét is betöltöm. Nemzetiségi családban nőttem fel, mindennapjainkat ezen hagyományok szerint éltük, éljük. Igyekszem a nagyszüleimtől, szüleimtől látott, hallott sváb szokások átörökítésére. Képviselőként 2014. októberétől tevékenykedem a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzatban. Fontos feladatomnak tartom a móri fiatalság ösztönzését nemzetiségi kultúránk fenntartására.

 

 

Zsilvölgyi Angéla

1968. augusztus 12-én születtem Móron. Általános iskolai tanulmányaimat Móron végeztem a Radnóti Miklós Általános Iskolában. Az érettségit és azzal egyidőben a felsőfokú német nyelvvizsgát a pécsi Leőwey Klára Gimnázium német nemzetiségi tagozatán szereztem meg 1986-ban. Érettségi után egy évig Tirolban, az Innsbrucki Pedagógiai Akadémián tanulhattam egy ausztriai ösztöndíj keretében. 1990-ben diplomáztam a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola német nemzetiségi tanszékén. 1990-től 1993-ig a barcsi Széchenyi Ferenc Gimnázium kéttannyelvű német tagozatán tanítottam német nyelvet és német irodalmat. 1993-tól 1994-ig a székesfehérvári ICL cégnél dolgoztam tolmácsként. 1994 óta tanítok volt iskolámban, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskolában és 2005 óta vagyok a német munkaközösség vezetője. 2004-ben a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola német tanszékén folytatott tanulmányaimat kiváló német nyelvtanári diploma megszerzésével fejeztem be. 2013-ban a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Német Nyelvészeti Tanszékén kitüntetéses mesterfokú oklevelet szereztem középiskolai nemzetiségi német-német nyelvtanárként. 2015-ben egy pilotprogram keretében sikeres innovátor-fejlesztő mesterprogramommal mesterpedagógussá válhattam, azóta is az első ötéves programom megvalósításán dolgozom iskolámban. 2019 szeptemberében kezdtem el tanulmányaimat a BME Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szakán.  Eredményes tudásmegosztó tevékenységemért, számos tanítványom kimagasló verseny-és nyelvvizsgaeredményéért 2008-ban elnyertem a Radnóti-gyűrűt, 2014-ben pedig a móri németség legmagasabb kitüntetését, az „Ehrennadel für das Moorer Ungarndeutschtum”díjat a móri németség érdekében végzett kimagasló munkámért. Munkám elismeréseként az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége jelöltként delegált Fejér megyében a Székesfehérvári Tankerületi Központ mellett működő Tankerületi Tanácsba állandó tagként, megbízatásom öt évre szól. Képviselőként 2019 októberétől tevékenykedem a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzatban. Móri sváb családban nőttem fel. A német nemzetiségi nyelv tanítása mellett erős identitástudatomnak köszönhetően szívügyemnek tartom nemzetiségünk kultúrájának ápolását, szokásaink, hagyományaink tiszteletben tartását és átörökítését a felnövekvő nemzedék számára is. 2016 óta mesterpedagógusként is kiemelkedő helyen szerepel célkitűzéseim között a móri németség története, szokásai, hagyományainak kutatása, gyűjtése. Megújító mesterpedagógusi programomban is ezen az úton szeretnék továbbhaladni: Fejér megye első német nemzetiségi tanösvényének megvalósítását tűztem ki célul városunkban a Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként képviselőtársaimmal együttműködve.

    Dokumentumok: