Projekt bemutatása

  • létrehozva: 2018. 03. 06.
  • frissítve: 2018. 03. 07.

Az Európai Unióban legjobb gyakorlatként számon tartott területi foglalkoztatási megállapodások a szubszidiaritás elve mentén létrejött többszereplős együttműködések, melyek elsődleges célja egy térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. 1993-ban az EU fehér könyve megfogalmazta a "foglalkoztatás, növekedés, versenyképesség" fő célkitűzéseit, melynek következtében 1997-től az európai bizottság az ún. Territoriális foglalkoztatási paktumok (TEP-ek) létrehozását ösztönözte. Jelen projekt közvetlen előzménye, a 2007-ben megalakult, 2010-ben újraalakult Fejér megyei foglalkoztatási paktum a területi sajátosságokra építve a fejlettségbeli különbségek mérséklését célozta a megyei szereplők összefogásával, ám a móri járást ez csak igen korlátozottan érintette.

Az elmúlt évtized végén a gazdasági és társadalmi környezet negatív irányú változása szükségessé tette hasonló projektek tervezését és elindítását a megye minden járásában, s bár Fejér megyében a korábbi paktum megteremtette ezt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi szereplői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat és ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében, helyi szinten azonban ez a platform és az anyagi források hiányoznak. Mindeközben 2016 nyarára a móri járásban a regisztrált álláskeresők száma 502 főre változott, de ez erős társadalmi-gazdasági különbségeket fed el, míg vannak kifejezetten hátrányos helyzetű álláskeresők, addig a szakképzett munkaerő hiánya hátráltatja a gazdaság fejlődését.

A pályázat célja, hogy járási szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében, a megyei stratégiával összhangban lévő, a járás egészére kiterjedő, a helyi gazdasági ágazatokat felölelő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát megalkotva, az ITS-ben és az ITP-ben meghatározottakkal összhangban olyan képzési és foglalkoztatási programot valósítson meg, mely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járul hozzá a járás gazdaságának fejlődéséhez, a területi hátrányok csökkentéséhez, a vállalkozások munkaerő igényének kielégítéséhez és a foglalkoztatás bővítéséhez.

A projekt célterülete a móri járás egésze: figyelembe véve a területi lehatárolást a munkaerőpiaci-program Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd településekre koncentrál.

A projekt célcsoportját a pályázati útmutatóban rögzített feltételek mentén, a kapcsolódó jogszabályi kötelezettség alapján a korábbi években megvalósult Fejér megyei paktum pályázat (TÁMOP) és GINOP programok tapasztalatai alapján határoztuk meg. A célcsoport szükségletei, körülményei beépítésre kerültek a foglalkoztatási eszközök tervezése során, ennek megfelelően kerültek meghatározásra az egyes eszközök belső arányai.

A projektben a releváns szereplők bevonásával létrejön a járási paktum, helyzetelemezés, igényfelmérés készül, megalkotásra és elfogadásra kerül a járási stratégia és a munkaprogram. A járási pkatum irodán keresztül biztosítja a térségi szintű koordinációt, a fejlesztési programok, erőforrások összehangolását. A pályázat közreműködik a stratégiai jelentőségű helyi vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a társadalmi vállalkozások  és a szociális gzadaság fejlesztésében, a TOP és GINOP ERFA prioritásaiból megvalósuló helyi vállalkozás-fejlesztések humánerőforrás igényei, valamint a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégításáben is.