Magánfőzés (jövedéki adó)

 • létrehozva: 2021. 02. 24.
 • frissítve: 2021. 02. 24.

A magyar kormány 2010. óta következetesen arra törekszik, hogy a bérfőzés és a magánfőzés a lehetséges legkisebb adó- és adminisztratív terhet viselje Magyarországon. Ezen törekvés a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 2021. január 1-jei módosításával bevezetett tényleges adómentességgel valósult meg.

Fogalmak

Az adó alanya a magánfőző, vagyis az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik. Magánfőzésnek minősül a párlatnak, a magánfőző - több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs -lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.

A desztilláló berendezés nyilvántartásba vétele

A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A bejelentés papíralapon, önkormányzatunk honlapján megtalálható nyomtatvány letöltésével postai úton (8060 Mór, Szent István tér 6.) vagy ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda: 8-12 és 13-16, péntek: 8-13 óráig) személyesen is megtehető. Továbbá lehetőség van elektronikus ügyintézésre, amennyiben a magánfőző rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az E-onkormanyzat portálon (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu) a Mór Városi Önkormányzat kiválasztását követően elektronikusan is beküldhető a „BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” elnevezésű nyomtatvány.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
 • a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját,
 • a desztillálóberendezés űrtartalmát,
 • tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot (a továbbiakban: NAV) és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Magánfőző desztillálóberendezésének birtokolásához jövedéki típusú engedélyre nincs szükség

NAV felé történő bejelentés

Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően bejelentést tesz a NAV-hoz.

Fő szabály, hogy a jövedéki ügyeket elektronikus úton, a NAV által biztosított információs rendszeren vagy a létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül kell intézni.

Papíralapon is intézhető azonban:

 • a magánfőző által teljesítendő bejelentési kötelezettség, valamint
 • a magánfőzöttpárlat-származási igazolás rendelkezésre bocsátása, ilyenkor az adózó az eljárás bármely szakaszában választhat a kapcsolattartás hagyományos és elektronikus formája között

A magánfőző a bejelentésben megadja:

 • nevét, lakcímét, adóazonosító jelét
 • az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint
 • nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.

A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok

A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

A magánfőző tárgy évben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes adómértékű mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Önkormányzati adóhatóság ellenőrzése

A magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzését az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket lefoglalhatja, amennyiben

 • a magánfőző bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy
 • a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés és a magánfőzött párlat előállításának bejelentése nélkül állít elő.

Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra a NAV által alkalmazható lefoglalásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki

 • a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy a párlat előállításának bejelentése nélkül végzi párlat előállítását,
 • a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül.

Aki a felszólításának határidőig nem tesz eleget, azt az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja.

Megsemmisítés

Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a NAV-nak és köteles egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

A javasolt megsemmisítési időpontot legalább 3 munkanappal előre kell bejelenteni, megadva

 • a bejelentő nevét, adóazonosító jelét, postai, telefonos vagy elektronikus elérhetőségét,
 • a megsemmisítendő párlat mennyiségét literben, és
 • a megsemmisítés javasolt helyszínét, módját, időpontját naptári nap, óra, perc pontossággal.

 A bejelentő által javasolt megsemmisítés csak a NAV kifejezett hozzájárulása esetén kezdhető meg és a NAV részvételének hiányában az erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén végezhető el.

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Bejelentőlap383.24 KB