Gépjárműadó

  • létrehozva: 2017. 02. 15.
  • frissítve: 2021. 02. 24.

VÁLTOZÁSOK A GÉPJÁRMŰ ADÓZTATÁSBAN

A 2021. január elsejétől hatályos adójogszabályok alapján a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) fogja ellátni.

Jelenleg a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 2020. évben hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság látja el. A módosulás kapcsán az adóhatósági feladatokat az említett tárgyban 2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság (NAV) látja el. A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlájára kell megfizetni, a NAV 2021. évben kiadandó határozata szerint.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása stb.) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Mór Városi Önkormányzat Adóhatósága végzi.

Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, valamint a gépjármű forgalomból való kivonását is kezdeményezheti egy évi adótételt meghaladó tartozás esetén. A NAV a 2021. évtől keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását. A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is Mór Városi Önkormányzat gépjárműadó beszedési számlájára kell befizetni.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak 2021. évben sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat a NAV számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, adómentes (pl. súlyos mozgáskorlátozotti mentesség) gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5. §), vagy adókedvezményekről (Gjt. 8. §), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet a NAV.  Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben a NAV nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

Az ezzel kapcsolatos információk a NAV honlapján megtekinthetők. https://www.nav.gov.hu