Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügyi Szolgálat

  • létrehozva: 2016. 06. 20.
  • frissítve: 2020. 09. 02.

Sok szeretettel köszönti Önt a móri Védőnői Szolgálat!

A védőnői ellátást évtizedek óta biztosítja a Magyar Állam annak elősegítésére, hogy minden polgára a lehető legkedvezőbb körülmények között egészségben, biztonságban, szeretetben foganhasson, születhessen, nevelkedhessen. A védőnők fő célkitűzése- a Védőnői Szolgálat alapításától fogva (1915)- az általuk gondozott családok, különösen a nők, csecsemők, gyermekek, fiatalok egészségének védelme. Ezen feladatokat a Védőnői Ellátás keretében területi, iskolai/ifjúsági, kórházi, valamint a Családvédelmi Szolgálat munkatársaival valósítjuk meg, együttműködve a gyógyító-megelőző és szociális ágazat szakembereivel.

Fő tevékenységünk a tanácsadás módszerével végzett megelőzés, humánus szemléletű, segítő értékrend alapján végzett családközpontú gondozás, amelynek alapelemei: a segítségnyújtás és az elfogadás. A Védőnői Ellátás térítésmentes, területi ellátási kötelezettség alapján-azok körében, akik adott területen életvitelszerűen tartózkodnak- országos lefedettséggel működik.
 

Szervezeti felépítés:

A móri Védőnői Szolgálatnál hét betöltött állás van, két iskolavédőnői és öt területi védőnői állás. A szakmai irányítást és felügyeletet a Móri-Bicskei Kistérségi Népegészségügyi Intézet vezető védőnője látja el.

A területi védőnői gondozás szakterületei:

1. Nővédelmi gondozás

2. Várandós anya és családjának gondozása

3. Gyermekágyas, szoptató anya és családjának gondozása

4. Újszülött, csecsemő és családjának gondozása

5. 1-3 éves korú kisded és családjának gondozása

6. 3 éves kortól a beiskolázásig a gyermek és családjának gondozása

7. Tanköteles korú gyermek/fiatal és családja gondozása krízis helyzet, veszélyeztetettség esetén

Cél: - a nők egészségének megőrzése, fejlesztése különös tekintettel a gyermekvállalás szempontjából,

- pozitív családtervezés elősegítése,

- a népegészségügyi szempontból jelentős betegségek megelőzése, népegészségügyi helyzet javítása,

- a várandós anya testi-lelki harmóniájának, szociális biztonságának elősegítése,

- az anya, a magzat, csecsemő, kisded, 3-18 éves gyermek egészségi állapotának megőrzése, javítása, a veszélyeztető tényezők felismerése, megelőzése, felszámolásukban való segítő közreműködés,

- a családi életre, szülői szerepre, a szülésre, szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés,

- családi kötődés, és szocializációs folyamat kialakulásának támogatása,

- segítség nyújtás az esetleges veszteségélmények feldolgozásában,

- szociális helyzet rendezése, családi krízishelyzetek megelőzése és kezelése más szakemberekkel együttműködésben.

A védőnői családgondozás típusai:

- családlátogatás (a 49/2004. ESZCSM rendeletben előírtak szerint)

- önálló, egyéni vagy csoportos védőnői tanácsadás, segítés,

- fogadóóra

- csoportos, témaorientált foglalkozások, közösségi egészségfejlesztés.

Feladatainkat többnyire a Táncsics M. u. 21. sz. alatt lévő telephelyünkön látjuk el, ezen kívül természetesen a családok otthonában (Mór, Csókakő, Nagyveleg, Felsődobos, a környező puszták), oktatási és szociális intézményekben (általános és középiskolák, óvodák, bölcsőde), közösségi programokra alkalmas helyszíneken (pl. Nővérszálló nagyterme, nyári táborok).       

Védőnői Szolgálat telefonszáma: 06/22-405-306

 MÓRI VÉDŐNŐI KÖRZETEK TERÜLETI BEOSZTÁSA  

 
A B C D E
Szabóné Dobos Anita
06-30- 755-5421
Merglné Szaniszló Ildikó
06-30-580-5210 

 Hegyi-Simon Judit

06-30-755-54-17

Hegyi-Simon Judit
(Csókakő)

Komjátiné Kas Henrietta

(Mór)

Pongrácz Erika
06-30 755-5424

 

Agyag u. Nagyveleg Akai u. Csókakő Ady E. u.

 

Alkotmány u. Asztalos u. Báthory u. Cserhát u. Akácfa u.

 

Árki puszta Átmeneti szálló Béke u. Dózsa u. páros 34-ig Álmos Vezér u.

 

Árki u. Csokonai u. Bethlen u. Érmellék u. Arany J. u.

 

Bajcsy-Zsilinszky u. Győri u. Bocskai u. Kodály Z. u. Árpád u.

 

Bányász u. József A. u. Budai N. A. tér Vágóhíd u. Bartók B. u.

 

Csókakői dűlő Káposzta-éri dűlő Cserháti dűlő   Dózsa u 36-tól

 

Csókakői u. Kígyó u. Deák F. u.   Dózsa u. páratlan

 

Erzsébet tér Kinizsi u. Dobó u.   Erkel F. u.

 

Ezerjó u. Kistábor u. Építők útja   Felsődobos

 

Futár u. Kölcsey u. Esze T. u.   Kálmán I. u.

 

Hársfa u. Lakatos u. Fellner J. u.   Kecske-hegy

 

Hegy u. Mónus I. u. Füzes u.   Kisfaludy u.

 

Hegyalja u. Mónus köz Gizella u.   Kórház u.

 

Hunyadi u. Nemes u. Gyár u.   Köztársaság tér

 

Ifjúság u. Orgona u Hammerstein u.   Liszt F. u.

 

Jó szerencsét u. Perczel M. u. Honvéd u.   Lovarda u.

 

Jókai u. Rózsa u. Ipar u.   Millennium tér

 

Kapucinus tér Tábor u. Jegenye u.   Napsugár u.

 

Kiserdő dűlő Tárnok puszta Kert u   Táncsics u.

 

Kiserdő u. Tímár puszta. Király köz   Vámos köz

 

Külterület 0278 Tőrös puszta Kis u.   Városház köz

 

Major u. Vásártér u. Kisbéri u.   Vasúti őrházak

 

Május 1. u. Velegi u. Klapka Gy. u.   Vértes u.páros

 

Martinovics u.

Vértes u.25-től
páratlan

Kossuth L. u.    

 

Mátyás király. u. Vörösmarty u. Mester u.    

 

Pince u.   Mikes K. u.    

 

Pincesor u.   Petőfi u.    

 

Rákóczi u.   Radó A. u.    

 

Széchenyi u.   Szabadság tér    

 

Szilágyi u.   Szondi u.    

 

Szt. István tér   Szt. Borbála u.    

 

Téglás köz   Újlak u.    

 

Úttörő u.   Vasút u.    

 

Vénhegyi u.   Vértes u. 1-23.
páratlan
   

 

Wesselényi u.   Virág u.    

 

Zrínyi u.   Wekerle u.    

 

 
I.Körzet

Védőnő neve: Szabóné Dobos Anita

Elérhetősége: 06-30- 755-5421

Csecsemő tanácsadás:

Csütörtök 11.00-13.00

Várandós tanácsadás

Csütörtök 8.00-11.00

1. körzethez tartozó óvoda: Meseház Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde

II. Körzet

Merglné Szaniszló Ildikó

Elérhetőség:06-30-580-5210
 
Mór: 
 
Csecsemő tanácsadás: kedd 10.00-12.00 
 
Várandós tanácsadás:kedd 8.00-10.00
 
Nagyveleg:szerda minden páros héten 10.00-12.00 
 
2.Körzethez tartozó óvoda: Meseház Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde Etalonsport Tagóvoda- Bölcsőde
 
III. körzet

Védőnő neve: Hegyi-Simon Judit

Elérhetőség:06-30-755-54-17
 
Csecsemő tanácsadás:
 
Szerda:8.00-10.00
 
Várandós tanácsadás
 
Szerda:10.00-12.00
 
3. Körzethez tartózó óvoda: Móri Pitypang Óvoda
 
IV. Körzet

Komjátiné Kas Henrietta (Mór)

Hegyi-Simon Judit (Csókakő)
Elérhetőség: 06-30-755-54- 20

Csókakőn:   csütörtök 8-9-ig várandós tanácsadás

                                    9-10-ig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági    tanácsadás

 Móron:         pénteken 9-10-ig várandós tanácsadás

                                     10-11-ig csecsemő, kisgyermek és ifjúsági tanácsadás

 
4. Körzethez tartozó óvoda és iskola: Vértesalja Óvoda Mesevár Tagóvodája, Bodajki Általános Iskola báró Nádasdy Tamás Tagiskolája Csókakő
 
V.Körzet

Védőnő neve: Pongrácz Erika

Elérhetősége: 06-30 755-5424
 
Várandós tanácsadás: hétfő 8.00-10.00
Csecsemő tanácsadás: hétfő 10.00-12.00
 
5. Körzethez tartozó óvoda: Móri Napsugár Óvoda
 
 

Móri Iskola-egészségügyi Szolgálat

I. Iskolavédőnői körzet

Iskolavédőnő: Komjátiné Kas Henrietta

Elérhetőségei: 30/7555-422, morvedono@gmail.com

Ellátandó iskolák: Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola

                               Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI

                               Móri Petőfi Sándor Általános Iskola

II. Iskolavédőnői körzet

Iskolavédőnő: Molnárné Oláh Erika

Elérhetősége: 30/7555-416, morvedono@gmail.com

Ellátandó iskolák: Móri Radnóti Miklós Általános Iskola

                               Móri Táncsics Mihály Gimnázium

                               Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

                               Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola

Iskolát ellátó orvosok:

Parajdiné Dr. Czetli Orsolya

               Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola

               Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI

               Móri Radnóti Miklós Általános Iskola

               Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola

              Móri Petőfi Sándor Általános Iskola

Dr. Holczer Attila – 70/229 84 75

             Móri Táncsics Mihály Gimnázium

             Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma