Építményadó

  • létrehozva: 2017. 12. 13.
  • frissítve: 2024. 04. 17.

ÉPÍTMÉNYADÓ
 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mór Város illetékességi területén 2018. évtől a reklámhordozókra építményadót vezetett be. 2020. január 1-jétől az építmények is adókötelesek.

Mentes az építményadó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény.

Az építményadó vállalkozónak nem minősülő adóalanya mentes az adatbejelentési kötelezettség alól, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség az adott adónem vonatkozásában nem terheli.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. 2020. évben (kizárólag a bevezetés évében) az adózó az építményadót (a reklámhordozót érintő adó kivételével) június hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg két egyenlő részletben.

A gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

Az építményadó bejelentési nyomtatvány elektronikus beküldésére ITT van lehetőség.

Ügyindításnál minden esetben vizsgálja a rendszer az Adó szakrendszerben rögzített képviseleti jogot. A cégjegyzékben önálló cégjegyzésre jogosult képviselőnek nem szükséges további igazolást benyújtania az ügyintézéshez. Meghatalmazottként történő adatbejelentés érvényességének feltétele, hogy a benyújtó rendelkezzen az ASP Adó szakrendszerben állandó meghatalmazással, vagy a bejelentéshez eseti meghatalmazást csatoljon.

Kérjük, hogy az elektronikus űrlap beküldése előtt ellenőrizze képviseleti jogosultságát! (Ennek legegyszerűbb módja az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztüli számlaegyenleg lekérdezés a képviselt adózóra vonatkozóan.)

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett magánszemélyek a nyomtatványt beszerezhetik és személyesen is beadhatják a Móri Polgármesteri Hivatal Adócsoportján ügyfélfogadási időben.

Az adó alanya (az építményadó bejelentésére és megfizetésére kötelezett) az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (pl. haszonélvezet, kezelői jog), az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

 Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. (Az üresen álló épületek is adókötelesek.)

Az adó alapja

  • építmény esetén az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,
  • reklámhordozó esetén a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

Az adó évi mértéke építmény esetén:

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 0,- Ft/m2,
b) 100 m2-t meghaladó, legfeljebb 500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 300,- Ft/m2,
c) 500 m2-t meghaladó, legfeljebb 1000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 500,- Ft/m2,
d) 1000 m2-t meghaladó, legfeljebb 3500 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 800,- forint/m2,
e) 3500 m2-t meghaladó, legfeljebb 10000 m2 hasznos alapterületű építmény esetén 1200,- Ft/m2,
f) a 10000 m2-t meghaladó hasznos alapterületű építmény esetén 1400,- Ft/m2.

Az adó évi mértéke borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény (különösen a pince, tartályos tárolótér, présház, palackozóhelyiség, raktár, kiegészítő üzemrészek) esetén:

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény esetén 0,- forint/m2,
b) 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű, borgazdálkodási tevékenység céljára szolgáló építmény esetén 100,- forint/ m2.

Az adó évi mértéke szállásépület esetén:

a) legfeljebb 100 m2 hasznos alapterületű szállásépület esetén 0,- forint/m2,
b) 100 m2-t meghaladó hasznos alapterületű szállásépület esetén 100,- forint/ m2.

 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete az építmányadóról
Hatályos: 2018.01.01. - 2019.12.31.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete az építmányadóról
Hatályos: 2020.01.01. - 2020.04.30.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról
Hatályos: 2020.05.01. - 2020.08.04.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete az építményadóról
Hatályos: 2020.08.05-től