Építményadó

  • létrehozva: 2017. 12. 13.
  • frissítve: 2019. 04. 30.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2018. január 1-től hatályos rendelkezései alapján az építményadó tárgyi hatálya a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozókra is kiterjed.

Adóköteles: A Htv. 11/A. § alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11/F. § 4. pontja értelmében „reklámhordozó: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.” Ugyanezen § 3. pontja szerint „reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,

b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,

c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá

d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.”

Az adó alanya: A Htv. 12/A. § szerint az adó alanya a 11/A. § szerinti esetben az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése:

A Htv. 14. § (5) bekezdése alapján a 11/A. § szerinti esetben az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

Az adó alapja: A Htv. 15/A. § alapján a 11/A. § szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.

Az adó mértéke: A Htv. 16/A. § szerint az adó mértékének felső határa a 15/A. § szerinti adóalap esetén 12.000 Ft/m2.  

 

Adatbejelentés az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül.