Magánszemély kommunális adója

  • létrehozva: 2016. 10. 24.
  • frissítve: 2024. 04. 17.

Az adó tárgya:a magánszemély tulajdonában lévő lakás.

A tárgyévben hatályos kommunális adó rendelet a mellékletben letölthető.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog ( pl. özvegyi jog, haszonélvezet)terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdoni hányad szerinti adóztatástól el lehet térni. Amennyiben az ingatlan egyik résztulajdonosa vállalja az adó megfizetését, ő lesz adó alanya.
Új építésű ingatlan esetében az adókötelezettség a használatba vételt követő év első napján keletkezik.
Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
 
Az adó mértéke 2014. január 1-jétől:  a lakás hasznos alapterületétől, valamint övezeti elhelyezkedésétől függően  3.000 Ft és 9.000 Ft közötti összeg. 
 

 I övezetben:  60 m2 alatt:  4.000 Ft/év
   60-120 m2:  6.500 Ft/év
   120 m2 felett:  9.000 Ft/év
     
 II. övezetben:  60 m2 alatt:  3.500 Ft/év
   60-120 m2:  5.000 Ft/év
   120 m2 felett:  6.500 Ft/év
     
 III. övezetben:  60 m2 alatt:  3.000 Ft/év
   60-120 m2:  4.000 Ft/év
   120 m2 felett:  5.000 Ft/év

Mór város övezeti besorolásáról szóló táblázatot a csatolmányok között találja.

Adómentesség:
Mentes a magánszemély kommunális adójának megfizetése alól:

  • a készenléti szolgálatot a tárgyévben igazoltan ellátó létesítményi és önkormányzati tűzoltó,
  • az az egyedülálló adóalany, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, kivéve, ha a lakást nem a tulajdonos használja,
  • komfort nélküli lakások tulajdonosa.

 

Mentes a magánszemély kommunális adójának bevallása és megfizetése alól:

  • a telek tulajdonosa,
  • a nem lakáscélú ingatlan tulajdonosa,
  • lakásbérleti jogviszony esetén a bérlő,
  • az 1. számú mellékletben feltüntetett IV. övezeti besorolásba tartozó lakások tulajdonosa.

 
Bevallási határidő: 
Az ingatlan tulajdonjogának/haszonélvezetének megszerzését követő év január 15. napja.
 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:
Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (személyi igazolvány, adókártya)
Az ingatlan adatait tartalmazó dokumentum: tulajdoni lap másolata.
Tulajdonváltozás esetén adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, hagyatékátadó végzés az ügy jellegétől függően.
 

Befizetési határidők:
I. félévi adó: március 15. 
II. félévi adó: szeptember 15. 
Év közbeni adókivetés esetén az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint.
 
A befizetés módja: készpénz-átutalási megbízáson (csekk, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 14-es irodájában), átutalással a 11600006 - 00000000 - 76354854 számú számlára, vagy bankkártyával az E-Önkormányzat Portálon ügyfélkapus azonosítással.
A magánszemély kommunális adója és a gépjárműadó esetében lehetőség van az I. és a II. félévi adó összegének csoportos beszedési megbízás keretében történő megfizetésére.
 
Az eljárás jogi alapjai: 
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 
• A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
• Mór Város Önkormányzatának 54/2015.  (XII. 2.) Ök. rendelete a magánszemély kommunális adójáról
 
Az ügyintézés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6. Polgármesteri Hivatal
földszint 14. számú iroda  (Tel.: 22/560-824)
 
E-mail: ado@office.mor.hu 
Ügyintéző: Nyevrikel Éva
 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfőn 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
pénteken: 8.00 - 13.00-ig
  
Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában  beszerezhető. Elektronikus ügyintézési lehetőség az E- Önkormányzat Portálon.