Idegenforgalmi adó

  • létrehozva: 2016. 10. 24.
  • frissítve: 2019. 04. 30.

Tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adó

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

Mentes az adó megfizetés alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § szerint többek között:

  • a 18 év alatti magánszemély,
  • a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
  • hatóság vagy bíróság intézkedése miatt,
  • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 350,- Ft.

Bevallás határideje: a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Befizetés határideje: a beszedést követő hó 15. napjáig.

Befizetés módja: készpénz-átutalási megbízáson (csekk) vagy átutalással a 11600006-00000000-76354988 számú számlaszámra.

Az eljárás jogi alapjai:

Az ügyintézés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6. 
Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda
(Tel.: 22/560-825)

E-mailado@office.mor.hu   
Ügyintéző:  Hartvichné Schmidt Hajnalka

Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
pénteken: 8.00 - 13.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges bejelentkezési és bevallási nyomtatvány letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában térítésmentesen beszerezhető. 

Elektronikus ügyintézési lehetőség az Önkormányzati Hivatali Portálon.