Idegenforgalmi adó

  • létrehozva: 2016. 10. 24.
  • frissítve: 2020. 08. 14.

Tisztelt Adózónk!

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §-a alapján 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie.

A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallani az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak összege nulla.

A fentiek alapján az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

1.) 2020. április 1 – 2020. április 25. között eltöltött vendégéjszakák után az eddigi gyakorlatnak megfelelően kell Önöknek az idegenforgalmi adót beszedniük vendégeiktől, május 15-ig a bevallást benyújtani az önkormányzathoz és a beszedett idegenforgalmi adót megfizetniük.

2.) 2020. április 26. napjától az eltöltött vendégéjszakák után nem kell idegenforgalmi adót beszedniük, sem megfizetniük az önkormányzatnak.

3.) 2020. április 26. napjától adóbevallást sem kell benyújtaniuk, ha nem volt vendégük, vagy az egyébként is jogosult lett volna adómentesség igénybevételére (pl. 18 év alatti, vagy munkavállaló). (Nullás bevallás)

4.) 2020. április 26-tól továbbra is adóbevallást várunk Önöktől a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig azokra az eltöltött vendégéjszakákra vonatkozóan, melyek után egyébként idegenforgalmi adófizetési kötelezettség keletkezne. Amennyiben erre vonatkozóan új nyomtatvány áll rendelkezésünkre, azonnal tájékoztatni fogjuk Önöket, de addig kitölthetik a jelenleg használatban lévő űrlapot a megszokott módon (a bevallási időszak gondos megjelölésével). Természetesen az idegenforgalmi adót nem kell beszedniük vendégeiktől, sem megfizetniük az önkormányzatnak.

Amennyiben az idegenforgalmi adót illetően további információ áll rendelkezésünkre, tájékoztatni fogjuk Önöket!

Mór, 2020. 05. 05.

                    Tisztelettel:

                                                                                                         Viziné Dr. Horváth Judit

                                                                                                               Adóiroda-vezető

 

 

 

Tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adó

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

Mentes az adó megfizetés alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § szerint többek között:

  • a 18 év alatti magánszemély,
  • a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
  • hatóság vagy bíróság intézkedése miatt,
  • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 350,- Ft.

Bevallás határideje: a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Befizetés határideje: a beszedést követő hó 15. napjáig.

Befizetés módja: készpénz-átutalási megbízáson (csekk), átutalással a 11600006-00000000-76354988 számú számlaszámra, vagy bankkártyával az E-Önkormányzat Portálon ügyfélkapus azonosítással.

Az eljárás jogi alapjai:

Az ügyintézés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6. 
Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda
(Tel.: 22/560-825)

E-mailado@office.mor.hu   
Ügyintéző:  Hartvichné Schmidt Hajnalka

Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
pénteken: 8.00 - 13.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges bejelentkezési és bevallási nyomtatvány letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában térítésmentesen beszerezhető. 

Elektronikus ügyintézési lehetőség az E-Önkormányzat Portálon.