Idegenforgalmi adó

  • létrehozva: 2016. 10. 24.
  • frissítve: 2021. 06. 18.

Tisztelt Adózó!

A Magyar Közlöny 107. számában megjelent az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, amely szerint:

„A 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.”

A fentiek alapján 2021. július 1-jétől visszaáll a korábbi szabályozás, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki Mór város közigazgatási területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 55/2015. (XII. 2.) önkormányzati rendelete alapján az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350 Ft.

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtani az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 2. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontjában foglaltaknak megfelelően.

Az Art. 3. mellékletének II. rész A) pont 3. alpontja szerint az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig, vagyis a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig fizeti meg.

Az idegenforgalmi adó befizetésének módja: készpénz-átutalási megbízáson (csekk), átutalással a 11600006-00000000-76354988 számú számlaszámra, vagy bankkártyával az E-Önkormányzat Portálon (E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu)) ügyfélkapus azonosítással.

További információk a www.mor.hu honlapon a Hivatal/Irodák/Adócsoport/Idegenforgalmi adó címszó alatt találhatóak.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy már a 4 milliomodik beoltott elérésével új szabályok és intézkedések léptek életbe. Az új szabályok a szálláshelyek működésével kapcsolatban könnyítéseket vezettek be, ugyanakkor egyes könnyítések, jogosultságok csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekre vonatkoznak, amennyiben igazolják a védettségüket. (Azonban védettségi igazolvány nélkül továbbra is érkezhetnek vendégek üzleti, gazdasági, oktatási célból, ezen ténynek az igazolása azonban szükséges a szálláshely felé.).

A Magyar Turisztikai Ügynökség összegyűjtötte a biztonságos újra induláshoz szükséges szabályokat és ajánlásokat a „Jogértelmezés a turizmus újraindításához" c. összefoglaló dokumentumban, mely az alábbi linkre kattintva tölthető le:

Jogértelmezés a turizmus újraindításához (gov.hu)

 

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Mór, 2021. június 17.

                                               Tisztelettel:

                                                                                               Hossó Anita

                                                                                   pénzügyi irodavezető-helyettes

 

 

Tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adó

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

Mentes az adó megfizetés alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 31. § szerint többek között:

  • a 18 év alatti magánszemély,
  • a közép és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
  • hatóság vagy bíróság intézkedése miatt,
  • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként: 350,- Ft.

Bevallás határideje: a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Befizetés határideje: a beszedést követő hó 15. napjáig.

Befizetés módja: készpénz-átutalási megbízáson (csekk), átutalással a 11600006-00000000-76354988 számú számlaszámra, vagy bankkártyával az E-Önkormányzat Portálon ügyfélkapus azonosítással.

Az eljárás jogi alapjai:

Az ügyintézés helye: 8060 Mór, Szent István tér 6. 
Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda
(Tel.: 22/560-825)

E-mailado@office.mor.hu   
Ügyintéző:  Hartvichné Schmidt Hajnalka

Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
pénteken: 8.00 - 13.00-ig

Az ügyintézéshez szükséges bejelentkezési és bevallási nyomtatvány letölthető, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában térítésmentesen beszerezhető. 

Elektronikus ügyintézési lehetőség az E-Önkormányzat Portálon.