Kovalovszky Miklós Közszolgálati Díj

  • létrehozva: 2016. 06. 14.
  • frissítve: 2019. 07. 05.

Kovalovszky Miklós Közszolgálati Díjban részesíthető az Önkormányzat fenntartásában vagy a részvételével működő társulás fenntartásában működő költségvetési szerveknél foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő vagy közalkalmazott, aki Mór városában legalább 10 éve közszolgálati tisztviselőként vagy közalkalmazottként dolgozik.

  • 2015. évben Frey Attiláné Költségvetési és Adóügyi Irodavezető részére kiemelkedő szakmai tudása és példaértékű közszolgálati munkája elismeréseként.
  • 2017. évben Menyhárt Lászlóné Nefelejcs Bölcsőde bölcsődevezető-helyettes részére a köz szolgálatáért végzett kimagasló teljesítményének elismeréseként.
  • 2019. évben Dr. Némethné Utry Edit a Móri Polgármesteri Hivatal humánügyi irodavezetője részére a köz szolgálatáért végzett kimagasló teljesítményének elismeréseként.