Anyakönyvi kérelmek

  • létrehozva: 2020. 03. 17.
  • frissítve: 2022. 01. 10.

Móri Polgármesteri Hivatal
8060 Mór, Szent István tér 6.

Anyakönyvvezető
Elérhetőség: 06/22/560-815,
e-mail: szehofnerne@mor.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő 08:00-12:00; 13:00-16:00
Szerda 08:00-12:00; 13:00-16:00
Péntek 08:00-13:00

Házasságkötési szándék bejelentés:

Előre egyeztetett időpontban hétfői vagy szerdai napon ügyfélfogadási időben.

A házasságkötés az anyakönyvvezetővel egyeztetett időpontra legkorábban a házassági szándék bejelentését követő harmincegyedik napra tűzhető ki, e határidő alól a jegyző indokolt esetben felmentést adhat.

Bejelentéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén

  • érvényes személyazonosító okmányok, lakcímet igazoló hatósági igazolványok
  • születési anyakönyvi kivonatok
  • amennyiben a házasságkötést követően a házassági név változik az érvényes vezetői engedély, útlevél
  • amennyiben nem hajadon és nőtlen a családi állapot, a megszűnt házasságot igazoló okiratok
  • legkésőbb a szertartás hetében a közreműködő tanúk adatai e-mailben: név, születési idő, lakcím, személyi igazolvány száma, érvényességi ideje, kiállító hatóság.

Házasságkötés a bejelentéssel egyidejűleg egyeztetett időpontban:

1. Hivatali helyiség Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6.
Szertartás: kizárólag a házasuló pár és a két tanú jelenlétében, hivatalos rész, aláírások, gyűrű.
Hivatali munkaidőben díjmentes.

2. Hivatali helyiség Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6.
Szertartás: kizárólag a házasuló pár és a két tanú jelenlétében, hivatalos rész, aláírások, gyűrű.
Hivatali munkaidőn kívül a többletszolgáltatás díja 5.000.- Ft+Áfa.

3. Házasságkötő terem hivatali munkaidőn kívül a többletszolgáltatás díja 15.000.- Ft+Áfa
Közreműködő szolgáltató: Móri Családi Iroda külön szolgáltatási díj ellenében.
Tájékoztatás kérés az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 06/22/407-002, Mobil: 06/70/2032-868

4. Külső helyszín Mór közigazgatási területén hivatali munkaidőn kívül a többletszolgáltatás díja 40.000.- Ft+Áfa.
A szertartás lebonyolításához szükséges berendezés, díszítés, hangosítás stb. biztosításáról a pár gondoskodik.
(Külső helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tévő körülmény esetén arra alkalmas helyszín megjelölése)