Pedagógiai Szakszolgálat

  • létrehozva: 2016. 06. 20.
  • frissítve: 2023. 01. 17.

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Móri Tagintézménye

Elérhetőségeink:
Címünk: 8060 Mór, Lovarda u. 2.
Tel./ Fax: 22/407-224, 

E-mail: mor@fejermepsz.hu

Az intézmény vezetője:

Siteri Erika – logopédus, pszichopedagógus terapeuta, gyógypedagógiai szakértő

 

 Az intézmény nyitva tartási ideje:

     hétfő-csütörtök: 7.30-18.00

     péntek: 7.30-14.00

I.  Az intézmény adatai és szervezete 
 

Elérhetőségeink: 
Címünk: 8060 Mór, Kossuth u. 1.

Tel./ Fax: 22/407-224, 

E-mail: mor@fejermepsz.hu

Az intézmény vezetője:

    Siteri Erika – logopédus, pszichopedagógus terapeuta, gyógypedagógiai szakértő

 Az intézmény nyitva tartási ideje:

     hétfő-csütörtök: 7.30-18.00

     péntek: 7.30-14.00

A tagintézmény egész évben folyamatosan működik. Szolgáltatásait a tanév rendjéhez és a partneri igényekhez igazítja. Az iskolai szünidőkben az intézmény ügyeletet tart. A nyár folyamán a szabadságolási tervet figyelembe véve ügyeleti napokkal biztosítja a folyamatos nyitva tartást, melyről értesíti a szolgáltatást igénybe vevőket.

Az intézmény szolgáltatásait igénylők személyesen és telefonon konzultációt, vagy írásban vizsgálatot kérhetnek.

Az intézmény előjegyzési időpontot ad személyesen, telefonon, illetve az írásban beérkező kérelmek esetében az előjegyzési időpontot írásban is megküldi a szolgáltatást igénylőknek.   Vizsgálatra, foglalkozásra kiskorú gyermekeket, tanulókat csak szülői felügyeleti jogot gyakorló szülővel /gondviselővel, gyámmal/, vagy általuk írásban megbízott nagykorú személy kíséretében fogadja az intézmény.

Intézményünk a következő településeknek nyújt szolgáltatást: Bakonycsernye, Balinka, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Mór, Nagyveleg, Pusztavám, Söréd.

II. Az intézmény alapvető feladatai

-          a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladataa komplex kora gyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.

-          a fejlesztő nevelés a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett komplex gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtásával.

-          a szakértői bizottsági tevékenység keretében az intézmény szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata alapján szakértői véleményt készít az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a sajátos nevelési igény – mozgásszervi-, érzékszervi (látási, hallási), értelmi, beszédfogyatékosság, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozott fogyatékosság, autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar – gyanújának megállapítása céljából.

-          a nevelési tanácsadás feladata a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása, fejlesztő foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával /az oldalunkról letölthető az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány: Igénylőlap nevelési tanácsadáshoz/.

-          a logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang-, beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozásokon.

-          a konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése, gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez-oktatáshoz kapcsolódóan, vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható.

-          a gyógytestnevelés feladata a gyermek, tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja.

-          az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.

-          a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az intézmény feladata a korai tehetség-felismerés, tehetség-azonosítás, a tehetséges gyermekek személyiségfejlődésének támogatása, szükség esetén további megsegítésre irányítás.
 

III. A Móri Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai

Siteri Erika logopédus, pszichopedagógus terapeuta, gyógypedagógiai szakértő, a tankerületi szakértői bizottság vezetője, az intézmény igazgatója: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás és dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál. Kapcsolattartó a pedagógusok és az intézmények között.

Nagy Lajosné (Luca) tanító, mentálhigiénés pedagógus, pszichopedagógus: óvodáskorú részképesség/magatartási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozik. Iskolára felkészítő, fejlesztő, felzárkóztató, csoportos és egyéni foglalkozásokat tart. Alsó tagozatos tanulási nehézséggel küzdő, olvasás-írás-helyesírás, illetve matematika terén gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeket fejleszt. Igény szerint korai fejlesztést/fejlesztő nevelést végez.

Belegrainé Szüts Erika tanító, pszichopedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus: óvodáskorú részképesség/magatartási problémával küzdő gyermekekkel foglalkozik. Iskolára felkészítő, fejlesztő, felzárkóztató, csoportos és egyéni foglalkozásokat tart. Alsó tagozatos tanulási nehézséggel küzdő, olvasás-írás-helyesírás, illetve matematika terén gyengébb teljesítményt nyújtó gyerekeket fejleszt. Szenzoros integrációs terápiát végez óvodásokkal, kisiskolásokkal. Igény szerint korai fejlesztést/fejlesztő nevelést végez.

Habalin Csilla logopédus-oligofrénpedagógus, az inkluzív nevelés okleveles tanára, köznevelési szakértő: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük. 

Tóth Viktória logopédus: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.

Trenka Viktória logopédus: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük.

Kalincsákné Kardos Bernadett logopédus: óvodás- és iskoláskorú, beszédhibás, dyslexia-veszélyeztetett gyermekeket vizsgál és foglalkozik velük. 

Pulai Dalma pszichológus: pszichológiai tanácsadást és konzultációt tart gyermekeknek, szülőknek, pedagógusoknak.

Pitka Veronika gyógytestnevelő: a móri iskolások számára tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.

Vagán Krisztina gyógytestnevelő: a móri iskolások számára tornatermi és uszodai gyógytestnevelés foglalkozásokat vezet.

Ruff Gáborné (Tündi) adminisztrátor, gyógypedagógiai asszisztens: adminisztrációs és asszisztensi munkát lát el.

Horváth András ügyintéző: adminisztrációs feladatokat lát el.