Helyi iparűzési adó 

  • létrehozva: 2016. 10. 19.
  • frissítve: 2021. 04. 21.

T Á J É K O Z T A T Ó

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozó 2021. évi helyi iparűzési adó előlegcsökkentéséről

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak* (a továbbiakban: vállalkozó) a 2021. évben végződő adóévben a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, amennyiben a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Mór Városi Önkormányzat esetében ez a rendeletben megállapított adómérték 2 %.

2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes – az 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetnie a vállalkozóknak, ha erre vonatkozóan a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelnek és nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 16-i és szeptember 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára. A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon (a továbbiakban: NAV) keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (21NYHIPA) nyújtható be. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével adóhatóságunk a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 21NYHIPA jelű nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a www.nav.gov.hu  → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon található meg (NAV - 21NYHIPA (gov.hu)).

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó adóalanyok (KATA) számára - akik ezt a kedvező adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is - nem kell nyilatkozatot tenni, nekik adóhatóságunk az 1 %-os mértékkel számolja a két esedékességi időpontban fizetendő adóösszeget (vagyis 12.500 Ft-12.500 Ft-ot kell fizetni 2021. március 16-ig és 2021. szeptember 15-ig).

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet az 50 %-os előlegcsökkentési lehetőséggel, csak a 2021. évi helyi iparűzési adó bevallás benyújtásakor érvényesítheti az 1 %-os adómértéket.

Mór, 2021. február 2.

*mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősítés feltételei a Korm. rendelet és a kis- és középvállalkozásokról szóló, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint:
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy a mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint

 

 

VÁLTOZÁSOK A HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSBAN

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, 2021. január 1. napjától az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV), elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az E-Önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, így ott nem nyílik lehetőség a benyújtásra.

Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon is benyújthatja, ezt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány letölthető honlapunkról, vagy a Polgármesteri Hivatal 14. számú irodájában beszerezhető.

A helyi iparűzési adó bevallások feldolgozása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik, valamint az adóbefizetéseket is a Mór Városi Önkormányzat helyi iparűzési adó beszedési számlára szükséges teljesíteni.

 

 

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végez. 

Az adó mértéke: 2%

Az önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:
Mentesek az iparűzési adó megfizetése alól azok az iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió 500 ezer forintot.

Az a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, az az adóalapját, az alapellátásból származó bevétellel csökkentheti.
 

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon.
 

Bevallási határidő:
Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

A befizetés módja:
Helyi iparűzési adószámla: 11600006 - 00000000 - 76355020 

Az eljárás jogi alapjai:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

-27/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés helye
8060 Mór, Szent István tér 6. Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda Tel.: (22) 560-827 

E-mail: ado@office.mor.hu    

Ügyintéző: Klimó Ágnes

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
pénteken: 8.00 - 13.00-ig