Helyi iparűzési adó 

  • létrehozva: 2016. 10. 19.
  • frissítve: 2019. 04. 30.

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végez. 

Az adó mértéke

  • állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén: 2%
  • ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5.000,- Ft

Az önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:
Mentesek az iparűzési adó megfizetése alól azok az állandó jelleggel iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió 500 ezer forintot.

Az a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, az az adóalapját, az alapellátásból származó bevétellel csökkentheti.
 

Teljes körű elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon.
 

Bevallási határidő:
Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

A befizetés módja:
Helyi iparűzési adószámla: 11600006 - 00000000 - 76355020 

Az eljárás jogi alapjai:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

- 27/2018. (XI.30.) Ök. rendelet

Az ügyintézés helye
8060 Mór, Szent István tér 6. Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda Tel.: (22) 560-827 

E-mail: ado@office.mor.hu    

Ügyintéző: Klimó Ágnes

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
pénteken: 8.00 - 13.00-ig