Helyi iparűzési adó 

  • létrehozva: 2016. 10. 19.
  • frissítve: 2018. 12. 12.

Az adó alanya: a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végez. 

Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén:
- 2012. január 1-től: 2 %

Az önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:
Mentesek az iparűzési adó megfizetése alól azok az állandó jelleggel iparűzési tevékenységet folytató vállalkozások, amelyek vállalkozási szintű adóalapja nem éri el a 2 millió 500 ezer forintot.

Az a Htv. 52. § 23. pontjában meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, az az adóalapját, az alapellátásból származó bevétellel csökkentheti.
 
Az adóbevallás elkészítése, benyújtása:  
A bevallás elkészíthető a mellékletekben csatolt papíralapú és digitálisan kitölthető bevallási nyomtatványokon. Az iparűzési bevallások már elektronikusan is benyújthatók a regisztrált adózók részéről.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati adóügyekre alkalmazandó adóeljárási szabályokról szóló rendelete alapján a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bevallási, bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető  (ÁNYK-s nyomtatványon). Ennek előfeltétele, hogy az érintett adózók ügyfélkapus regisztrációval és az adóhatóság felé igazolt képviseleti jogosultsággal rendelkezzenek. Az ügymenet indításához kérjük kattintson az e-Ado linkre. 
 
Bevallási határidő:
Éves adóbevallás esetén az adóévet követő év május 31. napja.

A befizetés módja:
Készpénz-átutalási megbízáson (csekk, mely beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 14-es irodájában) vagy átutalással a 11600006 - 00000000 - 76355020  számú számlaszámra.

Figyelem: pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 66. § (3) bekezdése alapján - fizetési kötelezettségét a pénzforgalmi bankszámláról történő átutalással kell teljesíteni.

Az eljárás jogi alapjai:
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

- A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

- 17/2015. (V.6.) Ök. rendelete a helyi iparűzési adóról

Az ügyintézés ideje: kb.: 10-15 perc

Az ügyintézés helye
8060 Mór, Szent István tér 6. Polgármesteri Hivatal földszint 14. számú iroda Tel.: (22) 560-827 

E-mail: ado@office.mor.hu    

Ügyintéző: Klimó Ágnes

Ügyfélfogadási idő
hétfőn: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig 
szerdán: 8.00 - 12.00-ig és 13.00 - 16.00-ig
pénteken: 8.00 - 13.00-ig

A korábbi évek nyomtatványai az alábbi linken érhetőek el.

http://archiv.mor.hu/index.php?L=hu&P=9&M=90&ID=898