Meseház Óvoda-Bölcsőde

  • létrehozva: 2016. 08. 17.
  • frissítve: 2021. 05. 12.

Móri Meseház Óvoda Cím: 8060 Mór, Szabadság tér 12.
 Telefon: 22/407-129; 22/407-095
 Fax: 22/407-095
 E-mailmesehazovoda@office.mor.hu
szabtovi@office.mor.hu

 

 

 

Az intézmény vezetője: Schveighardtné Simon Gyöngyi óvodavezető

Óvodavezető-helyettes: Hahnné Kurkó Gyöngyi óvodapedagógus

Gyermekvédelmi felelős: Pisch Éva óvodapedagógus

 

Az óvoda alapítványa:

"MÓRI MESEHÁZ ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY"
Adószám: 18502899-1-07
Számlaszám: 11600006-00000000-37087577 

2016. augusztus 31-gyel a Móri Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi fenntartásba vette a Móri Meseház Óvodát. Az intézmény ettől kezdve 6 tagóvodából áll, székhelyintézménye a Meseház Óvoda.
Intézményünk a város első óvodájának (1930) jogutódja, a jelenlegi épületben 1972-ben nyert elhelyezést. 6 csoportos, 2 csoportban német nemzetiségi nyelvi nevelés folyik. Valamennyi dolgozónk szakképzett, óvónőink több diplomával illetve speciális képesítésekkel is rendelkeznek.

Az óvoda nevelési mottója:
"A kisgyermek amit hall,
elfelejti, amit lát már
inkább megjegyzi, de amiben
ő is részt vesz, az bizonyára
bevésődik az emlékezetébe."
(Kodály Zoltán)

Az óvodában folyó munka a nevelőtestület által készített saját program "Óvodai nevelés a külső világ tevékeny megismerésével" alapján történik. Az óvoda valamennyi dolgozójának feladata a ránk bízott gyermekek egyéni fejlettségékből kiindulva, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve, önmegvalósítási szándékukat, gyermeki szabadságukat és jogaikat tiszteletben tartva, érzelmileg elfogadva formálni, alakítani. Kiegészítve és tiszteletben tartva a családi nevelést, a benne még jelenlévő hagyományokat erősítve nevelünk a mindennapi élettel a mindennapi életre.

Célunk:

  •  Az óvodáskorú gyermekek harmonikus fejlesztése a külső világ tevékeny megismerésén keresztül.
  •  A gyermekben a hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása.

További törekvésünk, hogy a közös cselekedetek folyamatában a gyermekben alapozódjanak meg azok a készségek, jártasságok, melyek képessé teszik az együttélésre, majd az iskolai életmód elfogadására.

Mór városa jóvoltából logopédus és pszichológus szakemberek segítik a rászoruló gyermekek beszéd-illetve részképesség fejlesztését, szükség szerint a gyermekek pszichológiai terápiáját.

Szülői igény alapján heti rendszerességgel vallásos nevelést biztosítunk.

 Óvodánkban három munkaközösség működik, mely az óvodapedagógusok továbbképzését segíti.

A város óvodái közül a legnagyobb játszóudvarral, és új tornateremmel rendelkezünk. 

 

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Házirend348.14 KB
PDF ikon Közzétételi lista138.65 KB
PDF ikon Pedagógiai program1.6 MB
PDF ikon SZMSZ584.26 KB