Közterületek  használatának díjai

  • létrehozva: 2016. 10. 12.
  • frissítve: 2024. 01. 15.

Közterület-használati engedély szükséges:

a) árusító és egyéb fülke elhelyezéséhez,
b) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhely elhelyezéséhez,
c) alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez,
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
e) alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységekhez,
f) göngyöleg elhelyezéséhez és vendéglátóipari előkert céljára történő hasznosítás esetén,
g) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történő hasznosítás esetén,
h) a közterületnek rendeltetéstől eltérő célra való használatához, kivéve a (2) bekezdésben felsorolt eseteket.

 

Közterület-használati engedély nélkül, kizárólag bejelentés alapján történhet a közterület-használat a közterület-használat, amennyiben az

a) jótékonysági célú gyűjtésre vagy rendezvény tartására irányul,
b) sport és kulturális célú rendezvény tartására irányul,
c) költözködés miatt, 24 órát meg nem haladóan történik, feltéve, ha a gyalogos vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza,
d) – a (2) bekezdés g) pontjában foglalt eset kivételével - önkormányzati tulajdonon végzett beruházáshoz szükséges,
e) a lakosság ügyintézésével, egészségmegőrzésével kapcsolatosan jármű ideiglenes elhelyezésére irányul.

 

Nem adható ki közterület-használati engedély:

a) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásához,
b) veszélyes hulladék lerakásához,
c) szexuális termékek bemutatásához és értékesítéséhez,
d) a közerkölcsöt sértő, vagy a közlekedés biztonságát veszélyeztető tevékenységhez,
e) egyéb olyan tevékenységhez, amelynek közterületen történő folytatását jogszabály tiltja.

 

A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén a műemléki, vagy más szempontból védett területen engedély csak akkor adható, ha a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges.

 

A közterület-használati engedély iránti kérelmet a Móri Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) kérelmező nevét;
b) kérelmező címét;
c) kérelmező elérhetőségét;
d) a közterület-használat célját;
e) a közterület-használat helyét, módját;
f) a közterület-használat időtartamát;
g) a 2. mellékletben meghatározott használati céltól függően
    ga) az igénybe venni kívánt terület nagyságát (m2-ben),
    gb) a darabszámot vagy
    gc) veszélyes hulladéknak nem minősülő törmelék és föld elhelyezése esetén a m3-ben meghatározott mennyiséget.

 

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a képviseletre jogosító irat másolatát,
c) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a hirdetőberendezés műszaki dokumentációját, esztétikai tervét, látványtervét,
d) mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát.

A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

 

 

 

Közterületek  használatának díjai a közterület-használat célja szerint

 

A

B

1

Használati cél

Díjmérték

2024.01.01.

2

Árusító és egyéb fülke, pavilon, terasz

2.679,- Ft/m2/év

3

Személytaxi állomáshely

38.172,- Ft/m2/év

4

Egyéb járművek állomáshelye (szgk., mkp., smkp., és motoros tricikli kivételével)

17.420,- Ft/gk/hó

5

Önálló hirdető berendezés és reklámtábla

464,-Ft/db/hét

6

- 1 m2 felületig

4.514,- Ft/db/hó

7

- további m2-enként további

1.939,- Ft/db/hó

8

- 8 m2 felett

37.356,- Ft/db/hó

9

Megállító- és mozgótáblák

1.878,- Ft/db/hó

10

Megállító- és mozgótáblák

18.749,- Ft/db/év

11

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezés

97,- Ft/m2/hét

12

Árusító (kereskedelmi) tevékenység

436,-Ft/m2/nap

13

Mutatványos tevékenység

113,- Ft/m2/nap

14

Cirkusz

39,- Ft/m2/nap

15

Üzemképtelen gépkocsik tárolása

18.153,- Ft/gk/hó

16

Bornapok alkalmával történő

 

17

  • mutatványos tevékenység

118,- Ft/m2/nap

18

  • gasztronómiai tevékenység

1.037,- Ft/m2/nap

19

  • árusítás (kereskedelem)

1.720,- Ft/m2/nap

20

  • borkóstoltatás

311,- Ft/m2/nap

21
  • egyéb közterület-használat
1.1.346,- Ft/m2/nap

22

Önkormányzati hirdetőtáblán való plakátelhelyezés – hirdetőtáblaként és plakátonként

261,- Ft/db/hét

23

Veszélyes hulladéknak nem minősülő törmelék és föld elhelyezése

1.878,- Ft/m3

24

Faházak bornapi közterület használata

2.974,- Ft/m2/nap

25

Egyéb közterület-használat

436,- Ft/m2/nap

26

Oszlopos hirdető (hirdető felület 4m2) Szt. István téren

 

27

- A3nagyságú plakátig

522,- Ft/db/hét

28

- A3nagyságú plakát felett

673,- Ft/db/hét

29

Hangreklám (hangosbemondóval ellátott autó)

269,- Ft/autó/óra

30

Kereskedelmi célú szórólapozás

673,- Ft/nap/fő

31

Szendvicsember

673,- Ft/m2/nap

32

Reklámzászló

2.019,- Ft/db/hó

33

Fényreklám-vetített reklám

2.019,- Ft/db/hó

34

Elektromos töltőállomás üzemeltetése - kivéve díjmentes szolgáltatás esetén

26.924,- Ft/parkoló/év
 

Közterületek filmforgatási célú használatának díjai a közterület-használat célja szerint

 

A

B

C

1.

Használat célja

Díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt

központi terület díja

Nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt

központi terület díja

2.

Forgatási terület

500 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 250 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

3.

Technikai terület

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 75 Ft/m2/nap

4.

Stábparkolási terület

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 50 Ft/m2/nap

5.

Kiürítési terület

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 50 Ft/m2/nap

6.

Forgalom-technikai biztonsági terület

20 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 10 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 5 Ft/m2/nap