Közterületek  használatának díjai

  • létrehozva: 2016. 10. 12.
  • frissítve: 2018. 03. 07.

Közterület-használati engedély szükséges:

a) árusító és egyéb fülke elhelyezéséhez,
b) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhely elhelyezéséhez,
c) alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés, figyelmeztető és tájékoztató táblák elhelyezéséhez,
d) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
e) alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységekhez,
f) göngyöleg elhelyezéséhez és vendéglátóipari előkert céljára történő hasznosítás esetén,
g) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, továbbá mutatványos tevékenység céljára történő hasznosítás esetén,
h) a közterületnek rendeltetéstől eltérő célra való használatához, kivéve a (2) bekezdésben felsorolt eseteket.

 

Közterület-használati engedély nélkül, kizárólag bejelentés alapján történhet a közterület-használat a közterület-használat, amennyiben az

a) jótékonysági célú gyűjtésre vagy rendezvény tartására irányul,
b) sport és kulturális célú rendezvény tartására irányul,
c) költözködés miatt, 24 órát meg nem haladóan történik, feltéve, ha a gyalogos vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza.

 

Nem adható ki közterület-használati engedély:

a) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlásához,
b) veszélyes hulladék lerakásához,
c) szexuális termékek bemutatásához és értékesítéséhez,
d) a közerkölcsöt sértő, vagy a közlekedés biztonságát veszélyeztető tevékenységhez,
e) egyéb olyan tevékenységhez, amelynek közterületen történő folytatását jogszabály tiltja.

 

A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén a műemléki, vagy más szempontból védett területen engedély csak akkor adható, ha a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából szükséges.

 

A közterület-használati engedély iránti kérelmet a Móri Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) kérelmező nevét;
b) kérelmező címét;
c) kérelmező elérhetőségét;
d) a közterület-használat célját;
e) a közterület-használat helyét, módját;
f) a közterület-használat időtartamát;
g) a 2. mellékletben meghatározott használati céltól függően
    ga) az igénybe venni kívánt terület nagyságát (m2-ben),
    gb) a darabszámot vagy
    gc) veszélyes hulladéknak nem minősülő törmelék és föld elhelyezése esetén a m3-ben meghatározott mennyiséget.

 

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát,
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a képviseletre jogosító irat másolatát,
c) hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem esetén a hirdetőberendezés műszaki dokumentációját, esztétikai tervét, látványtervét,
d) mutatványos tevékenység esetén a jogszabályban meghatározott eszközök és berendezések érvényes műszaki vizsgáját bizonyító okirat másolatát.

A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

 

A kérelem az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján illetékköteles.

 

Közterületek  használatának díjai a közterület-használat célja szerint

 

A

B

1

Használati cél

Díjmérték

2018.01.01.

2

Árusító és egyéb fülke, pavilon, terasz

1.990,- Ft/m2/év

3

Személytaxi állomáshely

28.355,- Ft/m2/év

4

Egyéb járművek állomáshelye (szgk., mkp., smkp., és motoros tricikli kivételével)

12.940,- Ft/gk/hó

5

Önálló hirdető berendezés és reklámtábla

345,-Ft/db/hét

6

- 1 m2 felületig

3.353,- Ft/db/hó

7

- további m2-enként további

1.440,- Ft/db/hó

8

- 8 m2 felett

27.749,- Ft/db/hó

9

Megállító- és mozgótáblák

1.395,- Ft/db/hó

10

Megállító- és mozgótáblák

13.927,- Ft/db/év

11

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezés

72,- Ft/m2/hét

12

Árusító (kereskedelmi) tevékenység

324,-Ft/m2/nap

13

Mutatványos tevékenység

84,- Ft/m2/nap

14

Cirkusz

29,- Ft/m2/nap

15

Üzemképtelen gépkocsik tárolása

13.485,- Ft/gk/hó

16

Bornapok alkalmával történő

 

17

  • mutatványos tevékenység

88,- Ft/m2/nap

18

  • gasztronómiai tevékenység

770,- Ft/m2/nap

19

  • árusítás (kereskedelem

1.278,- Ft/m2/nap

20

  • borkóstoltatás

231,- Ft/m2/nap

21

Önkormányzati hirdetőtáblán való plakátelhelyezés – hirdetőtáblaként és plakátonként

194,- Ft/db/hét

22

Veszélyes hulladéknak nem minősülő törmelék és föld elhelyezése

1.395,- Ft/m3

23

Faházak bornapi közterület használata

2.209- Ft/m2/nap

24

Egyéb közterület-használat

324,- Ft/m2/nap

25

Oszlopos hirdető (hirdető felület 4m2) Szt. István téren

 

26

- A3nagyságú plakátig

388,- Ft/db/hét

27

- A3nagyságú plakát felett

500,- Ft/db/hét

28

Hangreklám (hangosbemondóval ellátott autó)

200,- Ft/autó/óra

29

Kereskedelmi célú szórólapozás

500,- Ft/nap/fő

30

Szendvicsember

500,- Ft/m2/nap

31

Reklámzászló

1.500,- Ft/db/hó

32

Fényreklám-vetített reklám

1.500,- Ft/db/hó

33

A fenti közterület-használati díjakat + ÁFA terheli.

 

Közterületek filmforgatási célú használatának díjai a közterület-használat célja szerint

 

A

B

C

1.

Használat célja

Díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt

központi terület díja

Nem díszburkolatos vagy nem turisztikailag kiemelt

központi terület díja

2.

Forgatási terület

500 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 250 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

3.

Technikai terület

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 75 Ft/m2/nap

4.

Stábparkolási terület

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 50 Ft/m2/nap

5.

Kiürítési terület

200 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 100 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 50 Ft/m2/nap

6.

Forgalom-technikai biztonsági terület

20 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 10 Ft/m2/nap

10 Ft/m2/nap, töredéknap esetén 5 Ft/m2/nap