Móri Pitypang Óvoda

 • létrehozva: 2016. 08. 17.
 • frissítve: 2016. 12. 07.

Móri Pitypang Óvoda I. Fontosabb adatok 
Elérhetőségeink:
Címünk: 8060 Mór Erzsébet 13.
Tel.: 22-407-174; 22-562-259
Fax: 22-407-174
e-mail: postmaster@erzsebetovi.axelero.net
Óvodavezető: Négele Helga

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 6.00 - 17.30

Óvodavezető-helyettes: Forstner Zsuzsanna

Az óvodában a szülők az óvodavezetőt a délelőtti órákban kereshetik, illetve előre egyeztetett időpontban délután is lehetőség van a személyes találkozásra.

Az óvoda logopédusa: Hartl Tiborné
 Tel.:22-407-818
Az óvoda gyermekvédelmi felelősei: 
Izményi Ferencné óvodapedagógus
Segítségét kérhetik a s szülők, ha nevelési problémákkal küszködnek, vagy szociális nehézségeik vannak.

Az óvoda alapítványa:
Erzsébet téri Óvodáért Alapítvány
Számlaszáma: 11736044-20010991
Adószáma:18496471-1-07
Kuratórium elnöke: Bakos József
Tagjai: Szabadiné Malatidesz Ildikó, Négele Helga, Toloczkóné Haász Andrea

II. Óvodánk alapvető feladata, tevékenysége

Az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének a gyermeki személyi-ség kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek egyéni sajátosságait figyelem-be véve.

Óvodai nevelésünk általános feladatai:

 • a gyermekek testi és lelki szükségletének kielégítése,
 • az egészséges életmód kialakítása,
 • az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
 • az értelmi fejlesztés nevelés megvalósítása,
 • német nemzetiségi nyelvi nevelés, a nemzetiségi kultúra megismertetése.

 

III. Az óvoda rövid története
 

A móri Erzsébet téri Óvoda elődje 1952 óta működött az Erzsébet téren. A jelenlegi óvoda képe 1978-ban az új szárny hozzáépítésével alakult ki.

2011. nyarán óvodánk homlokzata megújult. Fenntartónk felújította az óvoda fűtés és meleg víz rendszerét.

Óvodánkban 8 óvodai csoport működik. A gyermekekkel szakképzett óvónők, dajkák foglalkoznak.

Német nemzetiségi nevelés már több mint 25 éve folyik intézményünkben. 1999. szeptemberétől a helyi óvodai program bevezetésével 6 csoportban folyik német nemzetiségi nevelés.

 

IV. Óvodánk szolgáltatásai, sajátosságai 
 

Két játszóudvarral rendelkezünk. Az udvarok rendezettek, a játékeszközök változatos mozgásokra adnak lehetőséget.

A csoportszobák szépek, esztétikusak. A sok játékkal, szakképzett óvodapedagógusokkal, jól biztosított a gyermekek fejlődése.

Óvodánk a családok felé nyitott. Számos programot szervezünk, ahol a szülők és gyermekek közösen játszhatnak - játszóházak, Márton-nap, karácsonyi teadélután, farsang, nagycsoportos gyermekek búcsúnapja, kirándulások, stb.

Az óvoda épületében a beszédhibás gyermekek fejlesztése megoldott.

Hitoktatás, a szülői igények alapján hetente egy alkalommal biztosított.

A nagycsoportos gyermekek körében egész évben folyamatosan megszervezzük a vízhez szoktatást, úszásoktatás tanfolyami jelleggel.

Rendhagyó módon köszöntjük minden évben, májusban a gyermekeket. Búcsúztatjuk el nagycsoportosainkat a nevelési év végén.

Tralili német nemzetiségi tánc csoport működik csoportközi szervezéssel.
Vezetik: Forstner Zsuzsanna és Toloczkóné Haász Andrea német 
nemzetiségi óvodapedagógusok.
Helyi táncokat, népi játékokat tanulnak a gyerekek németül.

Tartás javító tornát szervez és tart Steinherrné Géringer Ildikó óvodapedagógus az 5-6 éves gyerekeknek heti egy alkalommal.
Munkáját Kántor Gáborné segíti.

Nagy Péteré gyermektánc óvodapedagógus népi játékokat, játék fűzéseket tanít csoportközi szervezéssel a mozgást, éneket kedvelő gyermekeknek, heti egy alkalommal. Munkáját Linczné Ruff Ágnes segíti.

OVI FOCI keretében óvodánk is csatlakozott a meghirdetett Bozsik Programhoz. Hetente Manner József tartja a foglalkozásokat a Móri SE Labdarúgó szakosztályához kötődve.

Pitypang Óvoda különös közzétételi listája

 

A Móri Pitypang Óvoda különös közzétételi listája a 2016-2017 nevelési évre

OM: 029851

 

A kormány 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§. értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 

Óvodapedagógusok száma, végzettsége:

 

Munkakör

Óvodapedagógus

17 fő

Logopédus, gyógypedagógus

1 fő

Végzettség szerint

Felsőfokú, főiskolai végzettség

17 fő

Német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség

7 fő

Fejlesztő óvodapedagógus szakképesítés

1 fő

Gyermektánc oktatói szakképesítés

1 fő

Vezető óvodapedagógus szakképesítés

1 fő

Pedagógus gyógy testnevelői szakképesítés

1 fő

 

A pedagógusok fizetési fokozatba sorolása szerint:

 • Gyakornok                                2 fő
 • Pedagógus I. fokozatban          13 fő
 • Pedagógus II. fokozatban         2 fő,
 • Mesterpedagógus, szakértő      1 fő.

 

A nevelő oktató munkát segítők

 • Dajka                                         8 fő
 • Pedagógiai asszisztens             2,75 fő
 • Óvodatitkár                               1 fő

 

 

Az óvodai nevelési év rendje:

A nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig tart.

Nyári zárva tartást a Fenntartó február 15-ig határozza meg, a szülőket a faliújságokon keresztül tájékozatjuk a pontos időpontról.

Az óvodai beiratkozás minden év áprilisában történik, a Fenntartó által meghatározott időpontban. A hirdetményt a beíratás előtt egy hónappal közzétesszük.

A nevelés nélküli munkanapok igénybevételének időpontjáról hét nappal korábban tájékoztatjuk a szülőket a faliújságon keresztül.

 

Az óvodai csoportok férőhelyszáma, gyermekek létszáma:

 

Csoport elnevezése

Maximálisan felvehető gyerekek száma

Felvett gyerekek száma 2016.10.01.

1. csoport

csiga

28 fő

24 fő

2. csoport

nyuszi

20 fő

19 fő

3. csoport

katica

21 fő

17 fő

4. csoport

virág

19fő

18 fő

5. csoport

méhecske

25 fő

20 fő

6. csoport

pillangó

25 fő

25 fő

7. csoport

süni

25 fő

22 fő

8. csoport

napocska

25 fő

22 fő

 

 

188 fő

167 fő

 

Az óvodai csoportok száma: 8.

A gyermekek létszáma: 167 fő

Német nemzetiségi nevelésben részesülők száma 110 fő

SNI gyermekek 2 fő, ebből 1 fő,- két főnek minősül, 1 fő pedig háromnak.

 

A 2016-2017 nevelési évre tervezett óvodai szintű programok

 • Óvodai Márton nap, 2016. november 10. 15.30 játszóház
 • Mikulás nap az óvodában 2016. december 06.
 • Óvodai karácsony 2016. december 21.
 • Óvodai farsang 2017. február 17. 16.00
 • Nagycsoportosok búcsúnapja 2017. június 9. 16.00