Móri Pitypang Óvoda

  • létrehozva: 2016. 08. 17.
  • frissítve: 2023. 04. 03.

Móri Pitypang Óvoda I. Fontosabb adatok 
Elérhetőségeink:
Címünk: 8060 Mór Erzsébet 13.
Tel.: 22-407-174; 22-562-259
Fax: 22-407-174
e-mail: postmaster@erzsebetovi.axelero.net
Óvodavezető: Négele Helga

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 6.00 - 17.30

Óvodavezető-helyettes: Toloczkóné Haász Andrea

Az óvodában a szülők az óvodavezetőt a délelőtti órákban kereshetik, illetve előre egyeztetett időpontban délután is lehetőség van a személyes találkozásra.

Az óvoda logopédusa: Hartl Tiborné
 Tel.:22-407-818
Az óvoda gyermekvédelmi felelősei: 
Hartl Tiborné
Segítségét kérhetik a s szülők, ha nevelési problémákkal küszködnek, vagy szociális nehézségeik vannak.

Az óvoda alapítványa:
Móri Pitypang Óvodáért Alapítvány
Számlaszáma: 11736044-20010991
Adószáma:18496471-1-07
Kuratórium elnöke: Steinherrné Géringer Ildikó
Tagjai: Szabadiné Malatidesz Ildikó, Négele Helga, Toloczkóné Haász Andrea

II. Óvodánk alapvető feladata, tevékenysége

Az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének a gyermeki személyi-ség kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek egyéni sajátosságait figyelem-be véve.

Óvodai nevelésünk általános feladatai:

  • a gyermekek testi és lelki szükségletének kielégítése,
  • az egészséges életmód kialakítása,
  • az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
  • az értelmi fejlesztés nevelés megvalósítása,
  • német nemzetiségi nyelvi nevelés, a nemzetiségi kultúra megismertetése.

 

III. Az óvoda rövid története
A móri Erzsébet téri Óvoda elődje 1952 óta működött az Erzsébet téren. A jelenlegi óvoda képe 1978-ban az új szárny hozzáépítésével alakult ki.

2011. nyarán óvodánk homlokzata megújult. Fenntartónk felújította az óvoda fűtés és meleg víz rendszerét.

Óvodánkban 8 óvodai csoport működik. A gyermekekkel szakképzett óvónők, dajkák foglalkoznak.

Német nemzetiségi nevelés már több mint 25 éve folyik intézményünkben. 1999. szeptemberétől a helyi óvodai program bevezetésével 6 csoportban folyik német nemzetiségi nevelés.

 

IV. Óvodánk szolgáltatásai, sajátosságai 
Két játszóudvarral rendelkezünk. Az udvarok rendezettek, a játékeszközök változatos mozgásokra adnak lehetőséget.

A csoportszobák szépek, esztétikusak. A sok játékkal, szakképzett óvodapedagógusokkal, jól biztosított a gyermekek fejlődése.

Óvodánk a családok felé nyitott. Számos programot szervezünk, ahol a szülők és gyermekek közösen játszhatnak - játszóházak, Márton-nap, karácsonyi teadélután, farsang, nagycsoportos gyermekek búcsúnapja, kirándulások, stb.

Az óvoda épületében a beszédhibás gyermekek fejlesztése megoldott.

Hitoktatás, a szülői igények alapján hetente egy alkalommal biztosított.

A nagycsoportos gyermekek körében egész évben folyamatosan megszervezzük a vízhez szoktatást, úszásoktatás tanfolyami jelleggel.

Rendhagyó módon köszöntjük minden évben, májusban a gyermekeket. Búcsúztatjuk el nagycsoportosainkat a nevelési év végén.

Tralili német nemzetiségi tánc csoport működik csoportközi szervezéssel.
Vezeti Toloczkóné Haász Andrea német nemzetiségi óvodapedagógus.
Helyi táncokat, népi játékokat tanulnak a gyerekek németül.

Tartás javító tornát, gyógytestnevelést tart: Steiherrné Géringer Ildikó gyógy testnevelő óvodapedagógus, hetente kétszer.

Kővári Bernadett és Deák Noémi gyermektánc óvodapedagógus népi játékokat, játék fűzéseket tanít csoportközi szervezéssel a mozgást, éneket kedvelő gyermekeknek, heti egy alkalommal.

OVI FOCI keretében óvodánk is csatlakozott a meghirdetett Bozsik Programhoz. A foglalkozásokra a gyermeket Toloczkóné Haász Andrea kíséri.