Móri Napsugár Óvoda

 • létrehozva: 2016. 08. 17.
 • frissítve: 2016. 11. 21.

Móri Napsugár Óvoda "A korai nevelés a legfontosabb.
Amit az ember gyermekként lát,
az segíti egész életében,
hogy a jó felé orientálódjék."

(Brunszvik Teréz: Napló 1846.)

 

 

 

 Intézmény neve:

      Móri Napsugár Óvoda 
    
    Címe
: 8060 Mór, Cserhát utca 35.
    Telefon, fax: 22/407-326
    E-mail: napsovi@office.mor.hu

 Óvodavezető: Szöllősiné Kancz Judit
 Óvodavezető helyettes: Szatzker Gáborné
 Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Boros Miklósné

 Az óvoda alapítványa:
   "Móri Napsugár Alapítvány"
     Adószám: 18495968-1-07
 Számlaszám: 11736044-20010726

Az óvoda nyitvatartása: 5.30-17.30-ig
Az óvoda férőhelyeinek a száma: 168 fő.

 

 „ Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel, a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek.”
(Erich Fromm)

 
 Óvodánk bemutatása:
Óvodánk 1981-ben létesült, a 70-es években épült lakótelepen, családi házas városrész szomszédságában, a Vértes hegység “lábánál”. Hat óvodai vegyes életkorú csoportunkba százötven férőhelyen foglalkozunk óvodásaikkal. Csoportjaink esztétikusak, barátságosak, jól felszereltek. Játszóudvarunk tágas, szép zöld övezetben számos mozgásfejlesztő játékkal, játszóházakkal biztosítja a minél tartalmasabb szabadtéri programokat.
   HELYI NEVELÉSI PROGRAMUNK, az „ ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL” ALTERNATÍV PROGRAM adaptációja – A KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAPEDAGÓGIA ELMÉLETÉVEL ÉS GYAKORLATÁVAL ÖSSZHANGBAN valósul meg.
     „„… A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében, hogy a jó felé orientálódjék.”  
/Brunszvik Teréz: Napló 1846./
 
 Céljaink:
 •   Az óvodások nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
 • A sokoldalú képesség és készség fejlesztéssel a gyermeki személyiség egészére irányuló fejlődés biztosítása, elősegítése, gondoskodása.
 • Célunk a gyermeki személyiség komplex fejlesztése, mely magába foglalja az értelmi képességek fejlesztése mellett a gyermek önmagához, és a különböző közösségekhez való viszonyának fejlesztését is.
 • A gyermek és a művészetek közötti erős érzelmi kötődés kialakítása.
 •  Óvodánk feleljen meg a szülők elvárásainak: a gyermekek legyenek alkalmasak az iskolai életmódra. A jó nevelés eredményeképpen érjük el – többek között – hogy kibontakoztathassák képességeiket az ének – zene, testnevelés és a nemzetiségi nyelvoktatás terén. Így biztosítva a minél zökkenő mentesebb átmenetet az iskolába, az előkészítést, alapozást a majdani tagozatválasztásra, óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése érdekében.
 • Kompetencia alapú pedagógiai fejlesztés, környezettudatos magatartás megalapozása.
 •  Az óvodai nevelésbe szervesen épüljön be a német nemzetiségi nyelvi nevelés, a nemzetiségi kultúra és hagyomány ismerete és ápolása.
 •  Az Alapító Okiratban foglaltak alapján befogadjuk az SNI-s gyermekeket. Integrált formában végezzük az SNI-s gyermekek sérülésének megfelelő speciális fejlesztését.

 Óvodánkban - a célok elérése érdekében- kiemelten foglalkozunk a mesével, a bábjátékkal, a drámapedagógiával, a zenei neveléssel, a gyermektánccal, a preventív tornával, a vizuális neveléssel. Három gyermekcsoportban német nemzetiségi nyelvoktatást folytatunk. A logopédus irányításával eredményesen műveljük a fejlesztő pedagógiát, a dislexia prevenciót. 2012-től óvodánkban saját gyermekpszichológus segíti az óvónők munkáját, a problémás nevelési helyzetek megoldásában a szülők is kérhetik segítségét.
Óvodánkban 3 munkaközösség működik. Ezek: a nemzetiségi, az esztétikai és a fejlesztő pedagógiai munkaközösségek. Munkánkat segíti az óvoda szintű Szülői Szervezet.
 Rendszeresen Szakmai napot szervezünk nevelőközösségünk számára, az ismeretek, a szakmai tudás bővítésének az érdekében. Az óvodában óvónői Szivárvány kamarakórus és Művészeti bábcsoport működik.
Óvodánk 'Madárbarát óvoda' a gyermekek és a nevelő közösség nagy örömére.

Amit kínálunk:

A gyermek akkor fejlődik a legjobban, ha testileg és lelkileg jól érzi magát!

 • Érzelmi nevelés a művészetek eszközeivel
 • Egészséges, biztonságos a gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztő környezet.
 • A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő napirend
 • Színes játéktevékenységek
 • Óvodapedagógusok nagy tapasztalattal és szakértelemmel foglalkoznak a gyerekekkel
 • A család - óvoda együttműködés különböző formái: beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezletek, közös ünnepeink
 • Mese és bábelőadások, zenei koncertek
 • Mindennap mesehallgatás, mese feldolgozás
 • Hitoktatás
 • Kirándulások, séták
 • Mindennapos mozgás, a mozgás megszerettetése
 • Zenei képességfejlesztés
 • Tehetséggondozás
 • Fejlesztőfoglalkozások
 • Magyar – német nemzetiségi gyermektánc
 • Preventív, tartásjavító torna
 • Logopédiai, pszichológiai ellátás
 • Gyermekvédelmi segítés
 • Kézműves foglalkozások
 • Hagyományápolás, az értékek átörökítése   
 • Nevezetes ünnepek megtartása: Mihály nap, Márton nap, Mikulás,Luca nap, Karácsony, Farsang, Kiszézés, Magyar Szabadságharcra emlékezünk,  Húsvét, Anyák-napja, Gyermekhét
 • Környezettudatos magatartás, a környezet megszerettetése, környezetvédelem – Autómentes nap, Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja
 • Úszásoktatás
 • Születésnapok
 • Angol nyelvi foglalkozások
 • ÓVI foci

 A Napsugár Óvoda játékos óvoda. Szeretetteljes, családias légkörben minden gyermek számára biztonságot, támaszt és védettséget kívánunk nyújtani, ezzel is hozzájárulva boldog gyermekkorukhoz. 

„ A kisgyermek tankönyve maga az élet legyen!” (Comenius)

Korábbi híreink:

http://archiv.mor.hu/index.php?L=hu&P=27&M=131

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Pedagógiai program1.94 MB
PDF ikon Házirend922.7 KB
PDF ikon SZMSZ1.23 MB
PDF ikon Különös közzétételi lista 175.18 KB