Paktum Iroda

 • létrehozva: 2018. 03. 06.
 • frissítve: 2018. 03. 06.

"A Helyi foglalkoztatási együttműködések Mór járásban" c. projekt Paktum Iroda feladatait Mór Városi Önkormányzat látja el.

Cím: 8060 Mór, Szent István tér 6.
Kapcsolattartó: Brichterné Kőhidi Csilla paktumkoordinátor
Elérhetőség: 06-22/560-842

 

Paktum Iroda feladatai:

A Paktum Iroda működtetése keretében ellátandó feladatok:

 • munkaidő nyilvántartás kialakítása, munkanapló vezetése, szabadságolási ütemterv készítése, kiszállások, kiadások bizonylatolási rendjének kialakítása,
 • rendszeres kapcsolattartás a projektgazda menedzsmentjével, beszámolók, értékelések, döntési javaslatok előkészítése;
 • együttműködés a pályázat konzorciumi partnereivel;
 • a projektmenedzsmenttel való együttműködés a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtása tekintetében;
 • közreműködés a projektben bekövetkező, Paktum Irodát érintő esetleges változások engedélyeztetésének előkészítésében; kockázatok jelzése és megelőzésük, illetve kezelésük segítése;
 • igény esetén részvétel a projektmenedzsment egyeztetéseken;
 • partnerség fejlesztése, nemzetközi hálózatokba kapcsolódás elősegítése, szervezése.

 

A foglalkoztatási partnerség létrehozásának és működtetésének feladatai keretében:

 • foglalkoztatási paktum létrehozásának előkészítése a lehetséges partnerek bevonásával, a megalakulás megszervezése, az együttműködési forma és megállapodás deklarálása;
 • a paktum működtetéséhez kapcsolódó együttműködési rendszer felállításának előkészítése, a működtetéshez kapcsolódó működési szabályzat egyeztetése, kialakítása; az Irányító Csoport éves munkatervének előkészítése, a paktumtagok felelősségi köreinek, feladatainak, munkamegosztásának, anyagi teherviselésének megszervezése, egyeztetése;
 • szoros együttműködés a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával;
 • a foglalkoztatási partnerség működtetése:
  • titkársági feladatok ellátása;
  • paktumminősítési eljárás szervezése és végrehajtása;
  • Fórum és Irányító Csoport ülések előkészítése, dokumentálása, a döntések végrehajtásának szervezése;
  • a paktum népszerűsítése, belső és külső kommunikációs tevékenység szervezése;
  • kapcsolattartás járási paktum működési területének önkormányzataival, gazdasági szereplőivel, a térségi munkahelyteremtő beruházások azonosítása, a munkaerőigények felmérése, térségi meglévő, kielégítetlen munkaerőigények feltérképezése;
  • javaslat készítése a paktumszolgáltatásokra, a szükségletek feltárására,
  • a foglalkoztatási stratégia és akcióterv végrehajtásának szervezése, a partneri feladatok, határidők, felelősségi körök és finanszírozási feltételek egyeztetése;
  • közreműködés járási paktum honlap kialakításában, a híranyagok, információk írásában, megjelentésének szervezésében;
  • belső és külső hírlevél rendszer kialakítása és közös dokumentumtár összeállítása a honlaphoz kapcsolódóan;
  • működési tapasztalatok összegyűjtése és megosztása