Telekadó

  • létrehozva: 2019. 12. 14.
  • frissítve: 2021. 04. 21.

TELEKADÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Mór Város illetékességi területére 2020. január 1-jétől telekadó elnevezésű helyi adót vezet be.

Mentesül a telekadó megfizetése alól a magánszemély,

  • akinek a tulajdonát képező telekre Mór Város helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (IX.5.) önkormányzati rendelet, vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet szabályai alapján építeni nem lehet,
  • akinek a tulajdonát képező telek közterület-csatlakozással nem rendelkezik

Az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év:

  • legfeljebb 1000 m2 területnagyságú telek esetén
  • beépített telek esetén
  • külterületi telek esetén
  • Felsődobos településrészen fekvő telek esetén

1000 m2-t meghaladó területnagyságú telek esetén az adó mértéke: 50,- Ft/m2/év.

A telekadó vállalkozónak nem minősülő adóalanya mentes az adatbejelentési kötelezettség alól, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség az adott adónem vonatkozásában nem terheli.

Az adó alanya (a telekadó bejelentésére és megfizetésére kötelezett) az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (pl. haszonélvezet, kezelői jog), az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak. 2020. évben (kizárólag a bevezetés évében) az adózó az telekadót június hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg két egyenlő részletben.

A gazdálkodó szervezet (az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal.

A telekadó bejelentési nyomtatvány elektronikus beküldésére ITT van lehetőség.

Ügyindításnál minden esetben vizsgálja a rendszer az Adó szakrendszerben rögzített képviseleti jogot. A cégjegyzékben önálló cégjegyzésre jogosult képviselőnek nem szükséges további igazolást benyújtania az ügyintézéshez. Meghatalmazottként történő adatbejelentés érvényességének feltétele, hogy a benyújtó rendelkezzen az ASP Adó szakrendszerben állandó meghatalmazással, vagy a bejelentéshez eseti meghatalmazást csatoljon.

Kérjük, hogy az elektronikus űrlap beküldése előtt ellenőrizze képviseleti jogosultságát! (Ennek legegyszerűbb módja az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztüli számlaegyenleg lekérdezés a képviselt adózóra vonatkozóan.)

Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett magánszemélyek a nyomtatványt beszerezhetik és személyesen is beadhatják a Móri Polgármesteri Hivatal Adócsoportján ügyfélfogadási időben.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-tetsületének 26/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete a telekadóról
Hatályos: 2020. január 1-től

CsatolmányMéret
PDF ikon Telekadó nyomtatvány tervezet420.44 KB
PDF ikon Kitöltési útmutató128.33 KB