Mór Város Díszpolgára

 • létrehozva: 2016. 06. 14.
 • frissítve: 2024. 01. 16.

„Mór Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a városon belül, ezen felül országos vagy nemzetközi viszonylatban is általános elismerést vívott ki. Ezzel a címmel tüntethető ki az is, aki munkájával, példamutató emberi magatartásával járult hozzá a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Díszpolgári címet adományozott:

 • 1993. évben Wekerle Sándornak a város szülöttének kiemelkedően jelentős munkája s életműve elismeréséül -posztumusz jelleggel.
 • 1994. évben P. Gaszner Imrének kapucinus atyának a város szülöttének jelentős munkájáért, különösen a két római katolikus templom felújítása érdekében való szellemi, erkölcsi és anyagi áldozatvállalása elismeréséül.
 • 1995. évben Dr. Pentz Istvánnak a város szülöttének, aki orvosi hivatását önfeláldozóan, mindenkor a város polgáraiért, életét sem kímélve gyakorolta -posztumusz jelleggel.
 • 1995. évben Horváth Istvánnak aki városunkban 40 éven át nemzedékeket oktatva-nevelve szolgálta a kultúra ügyét és aktívan tevékenykedett a közéletben.
 • 1996. évben Pisch Józsefnek Mór nagyközség választott bírájának a II. világháború ideje alatt a község közigazgatása és intézményi működtetéséért, a háborús pusztítások után az újjáépítésben kifejtett áldozatos munkája elismeréseként -posztumusz jelleggel.
 • 1996. évben Jürgen Sawahnnak Mór testvérvárosa, Freudenberg nyugdíjas városigazgatójának. A két település kapcsolatának kiépítésében és elmélyítésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
 • 1997. évben Lejtényi Győzőnek kiemelkedő pedagógiai munkássága elismeréséül, az ifjúság körében magas színvonalon végzett tevékenységéért -posztumusz jelleggel.
 • 1998. évben Dr. Répásy Istvánnak a városi kórház nyugalmazott orvos-igazgatójának a kiváló felkészültségű sebész főorvosnak a móri kórház fejlesztése és a város egészségügye érdekében kifejtett eredményes munkája elismeréséül.
 • 1998. évben Dr. Kovalovszky Miklós filológusnak, irodalom-történész-nek a város szülöttjének tudományos munkássága elismeréséül-posztumusz jelleggel.
 • 1999. évben Marianne és Harri Köppen, Freudenberg testvérváros polgárai részére a két város kapcsolatainak kiépítésében és elmélyítésében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül.
 • 2000. évben Mátrai Ferencnek a móri tanuló ifjúság érdekében végzett munkájáért és tudományos tevékenységéért -posztumusz jelleggel.
 • 2001. évben Dr. Zimmermann Ágostonnak Mór város szülöttének az állatorvosi összehasonlító anatómiai és szövettan nemzetközileg elismert professzorának -posztumusz jelleggel.
 • 2002. évben Nagy Benedek szobrászművésznek kiemelkedő művészi munkássága, a város kulturális arculatát meghatározó közéleti és nevelő munkája elismeréseként. 
 • 2004. évben Dr. Kiss Árpád szőlészdoktornak, a móri borvidéken folytatott tudományos kutatómunkája és publicisztikai tevékenysége elismeréséül (posztumusz jelleggel).
 • 2005. évben Kiss János főtisztelendő nagyprépostnak, a székesfehérvári megyéspüspök általános helyettesének Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
 • 2007. évben Schmidt Ferenc nyugalmazott polgármesternek, Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
 • 2009. évben  Prof. Dr. Krausz Ferenc fizikus részére Mór város érdekében végzett kiemelkedő jelentőségű tevékenysége elismeréseként.
 • 2011. évben Dr. Pozsgai Zoltán ny.belgyógyász főorvos részére Mór Városi Kórház-Rendelőintézetben eltöltött négy évtizedes orvosi tevékenysége elismeréseként.
 • 2013. évben néhai Schmidt Ferenc országgyűlési képviselő részére Mór város érdekében végzett kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként posztumusz jelleggel.
 • 2015. évben Prof. Dr. Schindele Vendel részére Mór város érdekében végzett kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként posztumusz jelleggel.
 • 2017. évben Eckhard Günther Mór város érdekében végzett kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 • 2019. évben Molnár Pál Mór város érdekében végzett kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 • 2021. évben Bogyay Katalin Mór város érdekében végzett kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként.
 • 2023. évben Acsai Sándor Mór város érdekében végzett kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása elismeréseként.