Meghívó

 • létrehozva: 2023. 01. 19.
 • frissítve: 2023. 01. 19.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatokról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 3. JAVASLAT a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötése és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT az egyes önkormányzati rendeleteknek a szociális vetítési alap bevezetésével összefüggő módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT a nem hatósági áras egyéb fogyasztók távhőszolgáltatási díjának módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a MÓRHŐ KFT. 2023. évi üzleti tervére
 7. JAVASLAT a MÓR-HOLDING KFT. 2023. évi üzleti tervére (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2023. évi üzleti tervére
 9. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2023. évi üzleti tervére (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 10. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről
 11. JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ 2023/2024. tanév móri beiskolázási körzeteinek kialakításához kapcsolódó véleményezés tárgyában
 12. JAVASLAT a Mór Városi piac beruházást alkotó pályázatok költségnövekménye és a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában (ügyvédi vélemény pótanyagként kerül kiküldésre)
 13. TÁJÉKOZTATÓ A Brigetio Gyógyfürdő Komárom 2023. 01.01.-től érvényes egész napos belépőjegy árváltozásáról
 14. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat üzletrészének értékesítése a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. „Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata és Társai üzletrésze” elnevezésű üzletrészből
 15. JAVASLAT A Fejérvíz Zrt. Közgyűlése döntéshozatala tárgyában
 16. JAVASLAT Mór Virág u. 2153/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
 17. JAVASLAT Mór Vértes u. 2598/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
 18. JAVASLAT Mór 607/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósult móri hulladékudvar portaépület tulajdonjog bejegyzéséről szóló megállapodás tárgyában
 19. JAVASLAT Mór, Erzsébet tér 3. szám alatti 474 hrsz-ú 6 lakásos társasház ingatlan utcafronti lakóépületének részleges tetőtérbeépítése tárgyában
 20. JAVASLAT a polgármester 2022. évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2023. évi szabadságolási tervének elfogadása tárgyában
 21. Polgármesteri tájékoztató
 22. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2023. január 19.

Fenyves Péter

 polgármester

További hírek:

FELHÍVÁS - MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat

értékesíteni kívánja a tulajdonában levő

Mór 2153/37 és a 2153/38 hrsz-ú

kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes

Jegenye utcai ingatlanokat.

 

A jelentkezést írásban a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján (Mór, Szent István tér 6., földszint 2. sz. iroda 2024. május 7-én, 16 óráig lehet benyújtani „építési telek-vásárlás” felirattal ellátott zárt borítékban, melynek tartalmaznia kell:

 - licitáló személyes adatai,

 - nyilatkozatot arról, hogy a licitáló a hirdetményben és felhívásban szereplő valamennyi feltételt elfogadja,

 - nyilatkozatot arról, hogy a licit napjától számított 50 napi időtartamra

ajánlati kötöttséget vállal,

 - nyilatkozat az ingatlan vételárának megfizetési módjáról,

 - nyilatkozatot arról, hogy az ingatlant megtekintette, tájékozódott annak állapotáról, ajánlatát elegendő információ birtokában, külső befolyástól mentesen alakította ki,

 - nyilatkozatot arról, hogy szerződéskötési képességében nincs korlátozva,

 - nyilatkozat a beépítéssel kapcsolatos kikötések tudomásul vételéről.

A kitöltött és benyújtott „jelentkezési és nyilatkozati lappal” lehet a liciteljárásra jelentkezni.

FELHÍVÁS - versenytárgyalásra

általános | 2024. 04. 12.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 66. § és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 330/2023.(X. 25.) határozatával kezdeményezte a településtervének 3. sz. módosítását annak érdekében, hogy az 1809/39 hrsz-ú telek egy része különleges beépítésre szánt megújuló energiatermelésre szolgáló terület övezetbe kerüljön. Az egyeztetés egyszerűsített eljárás keretében történik.

Pályázati felhívás - vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 

Mór Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet betöltésére.

HIRDETMÉNY - ÓVODAI BEÍRATÁS

általános | 2024. 04. 08.

Mór Városi Önkormányzat értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2024. augusztus 31-ig, valamint a 2024/2025. nevelési év során tölti be (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában lévő óvodákban és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő székhely óvodában az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének alapján, átruházott hatáskörben eljárva), továbbá a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (1) bekezdés alapján, az óvodai beíratási időpontokat a 2024/2025-ös nevelési évre az alábbiak szerint határozta meg: