Meghívó

 • létrehozva: 2023. 01. 19.
 • frissítve: 2023. 01. 19.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatokról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 3. JAVASLAT a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötése és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT az egyes önkormányzati rendeleteknek a szociális vetítési alap bevezetésével összefüggő módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT a nem hatósági áras egyéb fogyasztók távhőszolgáltatási díjának módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a MÓRHŐ KFT. 2023. évi üzleti tervére
 7. JAVASLAT a MÓR-HOLDING KFT. 2023. évi üzleti tervére (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2023. évi üzleti tervére
 9. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2023. évi üzleti tervére (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 10. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről
 11. JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ 2023/2024. tanév móri beiskolázási körzeteinek kialakításához kapcsolódó véleményezés tárgyában
 12. JAVASLAT a Mór Városi piac beruházást alkotó pályázatok költségnövekménye és a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában (ügyvédi vélemény pótanyagként kerül kiküldésre)
 13. TÁJÉKOZTATÓ A Brigetio Gyógyfürdő Komárom 2023. 01.01.-től érvényes egész napos belépőjegy árváltozásáról
 14. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat üzletrészének értékesítése a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. „Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata és Társai üzletrésze” elnevezésű üzletrészből
 15. JAVASLAT A Fejérvíz Zrt. Közgyűlése döntéshozatala tárgyában
 16. JAVASLAT Mór Virág u. 2153/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
 17. JAVASLAT Mór Vértes u. 2598/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
 18. JAVASLAT Mór 607/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósult móri hulladékudvar portaépület tulajdonjog bejegyzéséről szóló megállapodás tárgyában
 19. JAVASLAT Mór, Erzsébet tér 3. szám alatti 474 hrsz-ú 6 lakásos társasház ingatlan utcafronti lakóépületének részleges tetőtérbeépítése tárgyában
 20. JAVASLAT a polgármester 2022. évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2023. évi szabadságolási tervének elfogadása tárgyában
 21. Polgármesteri tájékoztató
 22. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2023. január 19.

Fenyves Péter

 polgármester

További hírek:

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Sárréti Agrár Kft. által a Mór, 01083/11 és 01083/12 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözővíz-tározó és a Mór, 01053/1, 01059/1-2, 01083/5, 7-10 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyában a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az előzetes vizsgálati eljárásában döntést hozott, a döntésbe a betekintési lehetőség biztosított a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján ügyfélfogadási időben, illetve a hirdetőtáblán, továbbá megtekinthető a mellékelt csatolmányban is.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő:   8:00-12:00 és 13:00-16:00

                                   Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

                                   Péntek: 8:00-13:00

Mór, 2023. március 24.

                                                                               

                                                                                                  dr. Taba Nikoletta

                                                                                                            jegyző

Meghívó

általános | 2023. 03. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2023. évi jelöléséről és választásáról

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése értelmében az ítélkezésben törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek.

A bírósági ülnökök jogállására és választására vonatkozó részletes szabályokat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza.

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 66. § és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2022. (XII.14.) határozata alapján, általános eljárás keretében folytatja le a 10/2022. (IV.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Mór város helyi építési szabályzatának és a 87/2022. (III.30.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítását.

Tájékoztatás útfelújításról

általános | 2023. 03. 10.

Tájékoztatás útfelújításról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Magyar Közút Nzrt. tájékoztatása szerint 2023. március 13-án megkezdődik a 8216. jelű Zirc - Mór összekötő út 31+500 - 33+240 km szelvények közötti szakaszának felújítása.