Meghívó

 • létrehozva: 2023. 01. 19.
 • frissítve: 2023. 01. 19.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. január 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatokról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
 3. JAVASLAT a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötése és a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT az egyes önkormányzati rendeleteknek a szociális vetítési alap bevezetésével összefüggő módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT a nem hatósági áras egyéb fogyasztók távhőszolgáltatási díjának módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a MÓRHŐ KFT. 2023. évi üzleti tervére
 7. JAVASLAT a MÓR-HOLDING KFT. 2023. évi üzleti tervére (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a MÓR VÁROSI TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. 2023. évi üzleti tervére
 9. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT KFT. 2023. évi üzleti tervére (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 10. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2022. évi tevékenységéről
 11. JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központ 2023/2024. tanév móri beiskolázási körzeteinek kialakításához kapcsolódó véleményezés tárgyában
 12. JAVASLAT a Mór Városi piac beruházást alkotó pályázatok költségnövekménye és a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában (ügyvédi vélemény pótanyagként kerül kiküldésre)
 13. TÁJÉKOZTATÓ A Brigetio Gyógyfürdő Komárom 2023. 01.01.-től érvényes egész napos belépőjegy árváltozásáról
 14. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat üzletrészének értékesítése a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. „Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata és Társai üzletrésze” elnevezésű üzletrészből
 15. JAVASLAT A Fejérvíz Zrt. Közgyűlése döntéshozatala tárgyában
 16. JAVASLAT Mór Virág u. 2153/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
 17. JAVASLAT Mór Vértes u. 2598/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
 18. JAVASLAT Mór 607/1 hrsz-ú ingatlanon megvalósult móri hulladékudvar portaépület tulajdonjog bejegyzéséről szóló megállapodás tárgyában
 19. JAVASLAT Mór, Erzsébet tér 3. szám alatti 474 hrsz-ú 6 lakásos társasház ingatlan utcafronti lakóépületének részleges tetőtérbeépítése tárgyában
 20. JAVASLAT a polgármester 2022. évi igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2023. évi szabadságolási tervének elfogadása tárgyában
 21. Polgármesteri tájékoztató
 22. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2023. január 19.

Fenyves Péter

 polgármester

További hírek:

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 02.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 6. napján (hétfőn) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Lehetséges napirendek:

Jelöltek/kompenzációs lista nyilvántartásba vétele
Jelöltek sorrendjének sorsolása

 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.