Meghívó

  • létrehozva: 2017. 09. 21.
  • frissítve: 2017. 09. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.)JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

3.)JAVASLAT a településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet tárgyában

4.)JAVASLAT a helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelet tárgyában

5.)JAVASLAT a KNYKK Zrt.-vel kötött helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában

6.)JAVASLAT „Mór Város Sportjáért” Közalapítvány alapító okirat módosítása tárgyában

7.)JAVASLAT Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatára

8.)JAVASLAT műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés tárgyában

9.)JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

10.)JAVASLAT a Bezsila és Társa Gyógyító Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában hozott 79/2017. (III.29.) kt. határozat módosítására

11.)JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra

12.)JAVASLAT Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi III. ütem tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására

13.)JAVASLAT a „Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Lovarda u. 5. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás megindítására (melléklet pótanyaként kerül kiküldésre)

14.)JAVASLAT parkolóépítési együttműködési megállapodás jóváhagyására

15.)JAVASLAT Mór, Vásártér utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában

16.)JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

17.)JAVASLAT áram és víziközmű kiépítése a Mór 1462/4 hrsz.-ú ingatlanra tárgyában

18.)JAVASLAT Mór 7306, 7307 és a 7223 hrsz-ú szőlő megnevezésű termőterület művelési ág változásának tárgyában

19.)JAVASLAT Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme tárgyában

20.)Polgármesteri tájékoztató

21.)Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

 

 

Mór, 2017.szeptember 21.

 

Fenyves Péter

polgármester  

 

További hírek:

Tájékoztatás

általános | 2022. 06. 30.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal

2022. július 1. napján (pénteken)

zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                  Dr. Taba Nikoletta

                                                                                                                          jegyző

Tájékoztatás a móri Kormányablak nyitva tartási rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Járási Hivatal Kormányablak Osztályán a nyár folyamán felújítási munkálatok folynak.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2022. 06. 10.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 40%.

A 2022. július 28-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Polgármesteri Hivatal 5. számú ügyfélszolgálati irodájában az alábbi időpontokban.

 

EBÖSSZEÍRÁS MÓR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Tisztelt Móri Lakos!

           

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.