Meghívó

  • létrehozva: 2017. 09. 21.
  • frissítve: 2017. 09. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 27. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.)JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.)TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

3.)JAVASLAT a településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet tárgyában

4.)JAVASLAT a helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelet tárgyában

5.)JAVASLAT a KNYKK Zrt.-vel kötött helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában

6.)JAVASLAT „Mór Város Sportjáért” Közalapítvány alapító okirat módosítása tárgyában

7.)JAVASLAT Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatára

8.)JAVASLAT műjégpálya bérletére vonatkozó szerződés tárgyában

9.)JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

10.)JAVASLAT a Bezsila és Társa Gyógyító Bt.-vel kötött feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetése tárgyában hozott 79/2017. (III.29.) kt. határozat módosítására

11.)JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra

12.)JAVASLAT Mór, út- és járdafelújítás 2017. évi III. ütem tárgyában indított közbeszerzési eljárás lezárására

13.)JAVASLAT a „Mór Városi Önkormányzat közösségi épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat Mór, Lovarda u. 5. sz. alatti ingatlan energetikai korszerűsítése közbeszerzési eljárás megindítására (melléklet pótanyaként kerül kiküldésre)

14.)JAVASLAT parkolóépítési együttműködési megállapodás jóváhagyására

15.)JAVASLAT Mór, Vásártér utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában

16.)JAVASLAT a hagyományos technológiával épült ingatlanok energetikai felújításának, korszerűsítésének támogatása tárgyában

17.)JAVASLAT áram és víziközmű kiépítése a Mór 1462/4 hrsz.-ú ingatlanra tárgyában

18.)JAVASLAT Mór 7306, 7307 és a 7223 hrsz-ú szőlő megnevezésű termőterület művelési ág változásának tárgyában

19.)JAVASLAT Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme tárgyában

20.)Polgármesteri tájékoztató

21.)Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

 

 

Mór, 2017.szeptember 21.

 

Fenyves Péter

polgármester  

 

További hírek:

MEGHOSSZABBÍTVA!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lebonyolított „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének végrehajtása a Mór Városi Önkormányzatnál a 2021/TMOP2/0154 számú támogatói okirat alapján.

Pályázati kiírás műszaki projektmenedzser munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki projektmenedzser

munkakör betöltésére.

Zeichnen macht Spaß - II. német nemzetiségi rajzverseny eredménye

Zeichnen macht Spaß 
I. német nemzetiségi rajzverseny eredménye

Pályázati kiírás hatósági és hagyatéki ügyintéző munkakör ellátására

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

hatósági és hagyatéki ügyintéző

munkakör betöltésére.

Tájékoztatás Mór város helyi autóbuszos közlekedésének ünnepi menetrendjéről, bérletvásárlásról

A helyi, menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást 2021. év végi ünnepi menetrendjéről tájékoztatjuk az utazó közönséget: