NNÖM döntéshozatal, ülések

  • létrehozva: 2017. 03. 23.
  • frissítve: 2017. 03. 23.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza - a Német Nemzetiségi Önkomrányzat Mór Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározotak szerint.