Meghívó

 • létrehozva: 2024. 02. 15.
 • frissítve: 2024. 02. 15.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. február 21. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésére (könyvvizsgálói vélemény pótanyagként kerül kiküldésre)
 4. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 5. JAVASLAT a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a „piac beruházás” kapcsán az üzlethelyiségek bérleti díjainak megállapítása és az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 32/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 7. JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 8. JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában
 9. BESZÁMOLÓ a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállásában folyó 2023. évi szakmai munka tárgyában
 10. TÁJÉKOZTATÓ Mór város környezeti állapotáról
 11. BESZÁMOLÓ a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (pótanyagként kerül kiküldésre)
 12. JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában
 13. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 258/2020. (X.28.) határozatának 4. sz. módosítása, valamint Mór város TOP_PLUSZ Városfejlesztési Programtervének jóváhagyása tárgyában
 14. JAVASLAT Mór Jegenye utca 2153/17 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés tárgyában
 15. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2024. január hónapban igénybe vett szabadságáról
 16. Polgármesteri tájékoztató
 17. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2024. február 15.

                                                                                                                                                            Fenyves Péter

                                                                                                                                                             polgármester

További hírek:

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 02.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 6. napján (hétfőn) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Lehetséges napirendek:

Jelöltek/kompenzációs lista nyilvántartásba vétele
Jelöltek sorrendjének sorsolása

 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.