HIRDETMÉNY Mór város településrendezési eszközök módosításának partnerségi és lakossági véleményezéséről

 • létrehozva: 2023. 11. 14.
 • frissítve: 2023. 11. 14.

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 66.§ és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 209/2023.(VI.28.) és 308/2023.(IX.27.) határozata alapján, általános eljárás keretében folytatja le Mór város helyi építési szabályzatának és a településszerkezeti tervének módosítását.

A módosítás az alábbi területeket érinti:

 1. Mór, 0572/1, 0572/2, 0572/3, 0572/4, 0572/5, 0576/51, 0576/52, 0643/3, 0643/4, 0695/7, 0695/8, 0697/1, 0697/2, 0697/3, 0697/4, 0696 helyrajzi számú telkeket és környezetüket,
 2. Mór, 7026, 7027 hrsz-ú ingatlanokat és környezetüket,
 3. Mór, 2146/4 hrsz-ú ingatlant és környezetét,
 4. Mór, 0227 hrsz-ú ingatlant és környezetét,
 5. Mór, Hársfa utca végén a 735 hrsz-ú közterületet, a 718 hrsz-ú és 708/15 hrsz-ú ingatlant és környezetüket,
 6. Mór, 5800/1 és 5800/2 hrsz-ú telkeket és környezetüket,
 7. Mór város helyi építési szabályzatban a vegyes területekre vonatkozóan a tevékenységekhez kapcsolódó épületek, építmények elhelyezését,
 8. a helyi építési szabályzat 6. mellékletét,
 9. a helyi építési szabályzat magánutakra vonatkozó rendelkezéseit
 10. a helyi építési szabályzat gazdasági területein elhelyezhető tevékenységek korlátozása
 11. a helyi építési szabályzat 8. melléklet módosítása.

A Korm. rendelet 65. §-a és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 32/2017. (X. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a településrendezési eszközök módosítása tervdokumentációját jelen hirdetménnyel közzé teszem a város honlapján, az alábbi helyen: https://mor.hu/hirek, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.

A rendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk, mely a fenti témakörökben véleményt nyilváníthatnak:

A lakossági fórum ideje: 2023. november 22. (szerda) 15 óra

Helye: Mór Polgármesteri Hivatal

Az elkészült dokumentáció és rendelet módosítás a honlapon megtekinthető.

Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 5 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, vagy személyesen a lakossági fórumon.

A véleményeket a hivatalnak címezve papír alapon vagy a morph@mor.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

E-TÉR rendszeren ügyfélkapus elérhetőséggel.

A lakossági fórumon is várjuk a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket.

Közzététel napja: 2023. november 14.

Vélemények beérkezésének határideje: 2023. november 27.

 

Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

Mór, 2023. november 14.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Tájékoztatás ügyfélfogadásról

általános | 2024. 06. 03.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2024. június 7. napján (pénteken)
a Móri Polgármester Hivatalban
az ügyfélfogadás 12:00 óráig tart.

Szíves megértésüket köszönjük!

                                                                Dr. Taba Nikoletta
                                                                          jegyző

HIRDETMÉNY - Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok liciteljárás során történő hasznosítására

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanok közül haszonbérleti szerződés formájában

2030. szeptember 30-ig történő

hasznosításra meghirdeti az alábbi ingatlanokat - a Településfejlesztési Bizottság 90/2024. (IV.23.) határozata alapján - nyilvános ajánlattételi (licit) eljárás keretében:

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán a Fehrer Hungária Kft. (9022 Győr, Liszt F. u. 35.) kérelme alapján a Mór, Gyár u. 10. szám, 3339 hrsz alatti telephelyén tervezett tömbhabok gyártására vonatkozó egységes környezethasználati engedély kiadására irányuló eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 18. § -a alapján.

A környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról szóló közlemény a csatolmányban olvasható.

Tájékoztatás ügyfélfogadásról

általános | 2024. 05. 29.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2024. június 5. napján (szerdán)
a Móri Polgármester Hivatalban
az ügyfélfogadás 15:00 óráig tart.

Szíves megértésüket köszönjük!

                                                                Dr. Taba Nikoletta

                                                                           jegyző

Meghívó

általános | 2024. 05. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem