Meghívó

 • létrehozva: 2023. 09. 21.
 • frissítve: 2023. 09. 21.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. szeptember 27. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
 4. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)
 5. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről
 6. JAVASLAT a POHL-Y-MED 2005 Kft-vel, valamint a Holczer-MED Kft-vel kötött Feladat-ellátási szerződések módosítása tárgyában
 7. JAVASLAT a 246/2023. (VIII.30.) határozat hatályon kívül helyezése tárgyában
 8. JAVASLAT a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás megszüntetése tárgyában
 9. JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában
 10. JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában
 11. JAVASLAT téli igazgatási szünet elrendelése tárgyában
 12. JAVASLAT a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozásra
 13. JAVASLAT a Mór Városi Önkormányzat 2024. évi földgáz energia és villamos energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezárása tárgyában
 14. JAVASLAT út- és járdafelújítási munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában
 15. JAVASLAT Mór, Kapucinus tér 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakások vásárlási kérelme tárgyában
 16. JAVASLAT Mór, Lakatos u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóház társasházi alapító okiratának elfogadása tárgyában
 17. JAVASLAT a MÓRHŐ Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában
 18. JAVASLAT Mór 7501/4 és 7501/5 hrsz-ú zártkerti ingatlanok belterületbe vonása tárgyában
 19. JAVASLAT Mór, Klapka Gy. utca-Dobó I. utca-Szondi Gy. utca-Esze Tamás utca, valamint a Kert utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában
 20. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór kistérségi víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő fejlesztési tervének elfogadása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 21. JAVASLAT Ipari Park csapadékvíz levezetővel kapcsolatos szolgalmi jog bejegyeztetése, és az ehhez kapcsolódó kártalanítási összegek elfogadása tárgyában
 22. JAVASLAT Mór város településterv 2. számú módosítás kiegészítése tárgyában
 23. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 24. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2023. augusztus hónapban igénybe vett szabadságáról
 25. Polgármesteri tájékoztató
 26. Kérdések

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

Mór, 2023. szeptember 21.

                                                                                                                                                             Fenyves Péter

                                                                                                                                                              polgármester

További hírek:

Információ áramszünetről - 2023.12.12.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

 

Információ áramszünetről - 2023.12.05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Álláshirdetés - műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

Álláshirdetés - városgondnok munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÁROSGONDNOK

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2023. 11. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem