Meghívó

 • létrehozva: 2023. 08. 24.
 • frissítve: 2023. 08. 24.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. augusztus 30. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1.  JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2.  TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges intézkedésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
 4. JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 5. JAVASLAT az I. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése tárgyában
 6.  JAVASLAT a IV. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése tárgyában
 7.  JAVASLAT az V. számú háziorvosi körzetre kötött személyes közreműködői szerződés módosítása és az iskola-egészségügyi feladatok helyettesítéssel történő ellátása tárgyában
 8.  JAVASLAT a móri középiskolák iskola-egészségügyi feladatainak biztosítása tárgyában
 9.  JAVASLAT a Varga MED 2005 Bt-vel kötött feladat-ellátási előszerződés módosítása tárgyában
 10.  JAVASLAT a REGIA DENTAL Kft.-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítására a III. sz. fogorvosi körzetben
 11.  JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő kisgépek MÓR-HOLDING Kft. részére történő bérbeadása tárgyában
 12.  JAVASLAT a 2023. évi Móri Bornapok közterület-használatával kapcsolatos megállapodások tárgyában
 13.  JAVASLAT a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó költségfelosztási megállapodás megkötése tárgyában
 14.  JAVASLAT Mór Vénhegy 5155/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kivett vízmosás és út megnevezésű ingatlanrész értékesítése tárgyában
 15.  JAVASLAT Mór 2153/24 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kivett közterület megnevezésű ingatlanrész értékesítése tárgyában
 16.  JAVASLAT Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola kérelmére tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
 17.  JAVASLAT az SBZ Pro Hungary Kft-vel kötött megállapodás módosítása tárgyában
 18.  JAVASLAT az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület által meghirdetett „ÉLETJEL” pályázati felhíváson történő részvétel tárgyában
 19.  JAVASLAT a Karácsonyi fénydekorációs pontok ingyenes bérbeadása című pályázati felhíváson történő részvétel tárgyában
 20.  JAVASLAT költségvetési fedezet biztosítása tárgyában
 21.  JAVASLAT A Magyar Állam területén figyelőkutak elhelyezési és kártalanítási megállapodása tárgyában
 22.  BESZÁMOLÓ a nem képviselő bizottsági tagok és a nem képviselő-testület tagjai közül megválasztott alpolgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítése tárgyában
 23.  TÁJÉKOZTATÓ a nem képviselő bizottsági tag köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételéről
 24.  JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 25.  TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2023. június-július hónapban igénybe vett szabadságáról
 26.  Polgármesteri tájékoztató
 27.  Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2023. augusztus 24.

                                                                                                                                                    Fenyves Péter

                                                                                                                                                     polgármester

További hírek:

Információ áramszünetről - 2023.12.12.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

 

Információ áramszünetről - 2023.12.05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Álláshirdetés - műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

Álláshirdetés - városgondnok munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÁROSGONDNOK

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2023. 11. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem