Meghívó

 • létrehozva: 2023. 06. 22.
 • frissítve: 2023. 06. 22.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. június 28. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT a közszolgálati tisztviselőknek nyújtott szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 52/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT egyes önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában
 7. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 8. JAVASLAT az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 46/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása és a Mór Velegi út 18. 2/7. szám alatti 4904/4/A/7 hrsz-ú lakás értékesítése tárgyában
 9. JAVASLAT üzembetartói jog gyakorlásának átengedése tárgyában
 10. JAVASLAT a móri házi gyermekorvosi körzetek számának csökkentése tárgyában
 11. JAVASLAT Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2023-2028.) elfogadása tárgyában
 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenysége tárgyában
 13. BESZÁMOLÓ a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évi tevékenysége tárgyában
 14. BESZÁMOLÓ Mór Város Polgárőr Egyesülete 2022. évi működéséről
 15. BESZÁMOLÓ a Városi Közművelődési Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről
 16. BESZÁMOLÓ a Mór Város Sportjáért Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről
 17. BESZÁMOLÓ a Móri Borvidék TDM Egyesület 2022. évi tevékenységéről
 18. JAVASLAT a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely igazgatóhelyettese megbízásának véleményezése tárgyában
 19. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központjával kötött munkamegosztási megállapodás módosítása tárgyában
 20. JAVASLAT Mór város településterv 2. számú módosítására vonatkozó eljárás megindítása tárgyában
 21. JAVASLAT a Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme tárgyában
 22. JAVASLAT forrás biztosítása tárgyában a Móri Pitypang Óvoda részére (pótanyagként kerül kiküldésre)
 23. JAVASLAT a Móri Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása tárgyában
 24. JELENTÉS a 2023. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről
 25. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2022. évi beszámolója alapján
 26. JAVASLAT Mór, Virág utca 18. szám alatti 2153/26 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés tárgyában
 27. JAVASLAT költségvetési fedezet biztosítása tárgyában
 28. JAVASLAT a védőnői ellátás átalakításával kapcsolatban kötendő szerződések tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 29. JAVASLAT az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozás tárgyában
 30. JAVASLAT a képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve tárgyában
 31. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2023. május hónapban igénybe vett szabadságáról
 32. Polgármesteri tájékoztató
 33. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2023. június 22.

                                                                                                                                                              Fenyves Péter

                                                                                                                                                               polgármester

További hírek:

Információ áramszünetről - 2023.12.12.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

 

Információ áramszünetről - 2023.12.05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Álláshirdetés - műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

Álláshirdetés - városgondnok munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÁROSGONDNOK

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2023. 11. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem