HIRDETMÉNY Mór város településrendezési eszközök módosításának partnerségi és lakossági véleményezéséről

 • létrehozva: 2023. 03. 23.
 • frissítve: 2023. 03. 23.

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 66. § és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2022. (XII.14.) határozata alapján, általános eljárás keretében folytatja le a 10/2022. (IV.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Mór város helyi építési szabályzatának és a 87/2022. (III.30.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítását.

A módosítás az alábbi területeket érinti:

 1. a Mór, 2153/13 helyrajzi számú telek,
 2. a Mór, 01083/11 és 01083/12 hrsz-ú területek,
 3. a Mór, 2153/17 hrsz-ú ingatlan,
 4. a Mór, 2153/22 hrsz-ú telek,
 5. a Mór, Napsugár utca 3820/1 és 3820/2 hrsz-ú közterületek,
 6. a Mór 273/20 és 273/22 hrsz-ú területetek,
 7. a Mór 124 hrsz-ú telek környezete,
 8. a Mór, szőlőhegyi területén a 7080/12 hrsz-ú ingatlan,
 9. a Mór 0965/40 hrsz-ú ingatlan,
 10. a Mór, Cserhát utca 1809/24, 1809/18, 1811 és a 1809/23 hrsz-ú területeket,
 11. a Mór, 01075/12 hrsz ingatlan

A Korm. rendelet 65. §-a és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a településfejlesztési és településrendezési eszközökkel, a településképi arculati kézikönyvvel, valamint a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 32/2017. (X.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján a településrendezési eszközök módosítása tervdokumentációját jelen hirdetménnyel közzé teszem a város honlapján, az alábbi helyen: https://mor.hu/hirek, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.

A rendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk, mely a fenti témakörökben véleményt nyilváníthatnak:

A lakossági fórum ideje: 2023. március 29. (szerda) 15 óra

Helye: Mór Polgármesteri Hivatal

Az elkészült dokumentáció és rendelet módosítás a honlapon megtekinthető.

Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 5 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, vagy személyesen a lakossági fórumon.
A véleményeket a hivatalnak címezve papír alapon vagy a morph@mor.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.
E-TÉR rendszeren ügyfélkapus elérhetőséggel.
A lakossági fórumon is várjuk a dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket.

Közzététel napja: 2023. március 23.
Vélemények beérkezésének határideje: 2023. április 3.

 

Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

Mór, 2023. március 23.

                                                                                              Fenyves Péter

                                                                                               polgármester

Dokumentumok: 

További hírek:

Tájékoztató a Mórhő Kft. karbantartásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Mórhő Kft. 2023. június 13. napján kazánházában karbantartást végez 8.00 és 16.00 óra között.

A karbantartás ideje alatt a melegvíz szolgáltatás a Mórhő Kft. fogyasztói részére nem lesz elérhető.

Megértésüket köszönjük!

 

Felhívás versenytárgyalásra

általános | 2023. 06. 07.

Felhívás versenytárgyalásra

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Ismered a parlagfüvet?

általános | 2023. 06. 06.

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

általános | 2023. 06. 06.

Barnakőszén akció

általános | 2023. 05. 26.