Meghívó

 • létrehozva: 2023. 02. 09.
 • frissítve: 2023. 02. 09.
Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. február 15. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a köztemetők használatának rendjéről szóló 33/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
 4. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére
 5. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT a VARGA MED 2005 BT-VEL kötött személyes közreműködői szerződés módosítása tárgyában
 10. JAVASLAT a VARGA MED 2005. BT-VEL kötött feladat-ellátási előszerződés módosítása tárgyában
 11. BESZÁMOLÓ a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállásában folyó 2022. évi szakmai munka tárgyában
 12. BESZÁMOLÓ a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (pótanyagként kerül kiküldésre)
 13. TÁJÉKOZTATÓ Mór város környezeti állapotáról
 14. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzése 2023. évben tárgyú ajánlatkérési eljárás megindítása tárgyában
 15. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetése, karbantartása 2023. évben tárgyú ajánlatkérési eljárás megindítása tárgyában
 16. JAVASLAT Mór Virág utcai ingatlanokra kötött adás-vételi szerződések tárgyában
 17. JAVASLAT a képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének módosítása tárgyában
 18. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2023. január hónapban igénybe vett szabadságáról
 19. Polgármesteri tájékoztató
 20. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjéhez tartozó előterjesztést a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2023. február 9.

                                                                                                                                                           Fenyves Péter

                                                                                                                                                            polgármester

További hírek:

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.