Pályázati kiírás - tanulmányi ösztöndíj

 • létrehozva: 2023. 01. 27.
 • frissítve: 2023. 01. 27.
Pályázati kiírás - tanulmányi ösztöndíj

Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 116. §-a alapján ösztöndíjat alapított.

Az ösztöndíj anyagi hátterét a nemzetiségi önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

Az ösztöndíjat a 2023. évben 3 fő kaphatja meg, egy általános iskolai, egy középiskolai, és egy felsőoktatási intézményben nappali/levelező tagozaton tanuló hallgató.

Az ösztöndíj odaítélésnek célja: a német nemzetiségi tanuló anyagi támogatása.

 

Az ösztöndíj odaítélésének feltételei:

 • német nemzetiségi származás,
 • német nemzetiségi nyelvből kimagasló teljesítmény,
 • német nemzetiségi közéleti aktivitás,
 • állandó móri lakcím.

Pályázati feltételek:

 • ha a tanuló 8. osztályba jár, és német nemzetiségi nyelvből kiemelkedő eredményt ért el, plusz feladatokat is vállal;
 • ha a tanuló 0. évfolyamra jár német nemzetiségi gimnáziumban, vagy német nemzetiségi, ill. egyéb középiskolába jár, és német nyelvből kiemelkedő eredményt ért el, közéleti aktivitása példaértékű;
 • főiskolán vagy egyetemen német nemzetiségi szakon tanul, illetve fakultációban tanulja a németet vagy kiegészítő szakra jár vagy német nemzetiségi mesterszakon tanul

Az ösztöndíj összege: 50.000,- Ft/év

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 1.

A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő címen:

Német Nemzetiségi Önkormányzat, 8060 Mór, Szt. István tér. 6. Pf.: 60.

A pályázat elbírálója: a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór Képviselő-testülete

A pályázathoz csatolni kell:

 • a legutolsó félév bizonyítvány/index másolatát
 • német nyelven írt önéletrajzot
 • pályázati adatlapot (beszerezhető a német nemzetiségi önkormányzat irodájában, a nemzetiségi önkormányzat tagjaitól vagy a móri német nemzetiségi oktatási intézményeiben)
 • iskolalátogatási bizonyítványt
 • német szaktanár véleménye, ajánlása csatolható (nem kötelező)
 • elért német nemzetiségi eredmények dokumentumainak másolata csatolható (nem kötelező)

Az ösztöndíjjal kapcsolatosan bővebb információ a NNÖM tagjaitól kérhető.

Ösztöndíjátadás: egy ünnepség keretében a Móri Polgármesteri Hivatalban.

Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
Fájl Pályázati adatlap18.06 KB

További hírek:

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Sárréti Agrár Kft. által a Mór, 01083/11 és 01083/12 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözővíz-tározó és a Mór, 01053/1, 01059/1-2, 01083/5, 7-10 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelep kialakítása tárgyában a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az előzetes vizsgálati eljárásában döntést hozott, a döntésbe a betekintési lehetőség biztosított a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján ügyfélfogadási időben, illetve a hirdetőtáblán, továbbá megtekinthető a mellékelt csatolmányban is.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő:   8:00-12:00 és 13:00-16:00

                                   Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

                                   Péntek: 8:00-13:00

Mór, 2023. március 24.

                                                                               

                                                                                                  dr. Taba Nikoletta

                                                                                                            jegyző

Meghívó

általános | 2023. 03. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. március 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök 2023. évi jelöléséről és választásáról

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése értelmében az ítélkezésben törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek.

A bírósági ülnökök jogállására és választására vonatkozó részletes szabályokat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) tartalmazza.

Mór Városi Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 66. § és Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 467/2022. (XII.14.) határozata alapján, általános eljárás keretében folytatja le a 10/2022. (IV.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Mór város helyi építési szabályzatának és a 87/2022. (III.30.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítását.

Tájékoztatás útfelújításról

általános | 2023. 03. 10.

Tájékoztatás útfelújításról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Magyar Közút Nzrt. tájékoztatása szerint 2023. március 13-án megkezdődik a 8216. jelű Zirc - Mór összekötő út 31+500 - 33+240 km szelvények közötti szakaszának felújítása.