PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  • létrehozva: 2023. 01. 17.
  • frissítve: 2023. 01. 17.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (8060 Mór, Szent István tér 6.) a 476/2022. (XII.14.) határozatával az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok közül értékesítésre jelölte ki az alábbi ingatlanokat nyilvános pályázati eljárás keretében.

a) Pályáztató szerv megnevezése, székhelye:
Mór Városi Önkormányzat 8060 Mór, Szent István tér 6.

b.) a lakások ingatlan-nyilvántartási és egyéb adatai, műszaki állapota:

- Mór, Velegi út 18. 4/15 szám alatti, 4904/4/A/15 hrsz-ú, 55 m2 nagyságú társasházi önkormányzati tulajdonú lakás
helyiségei: előszoba, 2db szoba, konyha, 2db kamra, fürdőszoba WC-vel, loggia, közművek: víz, villany, gáz
egyedi gázfűtés, gázkonvektorokkal helyiségenként
A lakás lelakott, felújítandó. A bejárati ajtó régi, még az eredeti beépített, felülvilágítóval. Az előtér és a fürdőszoba 30 x 30 taposóval burkolt. Az előtér falai 1,35 m magasságig fűrészporos tapétásak, festve. A konyha padozata pvc burkolatú, mely a régi mozaiklap borkolatra lett terítve. A fal csempézett 0,75 m magasságban 3,40 m hosszon és 1,4 m magasságban 1,2 m hosszon. A konyhabútorban egy kétmedencés, saválló mosogatótálca került beépítésre. A tűzhely Vesta típusú gáztűzhely. A fürdőszobában egy beépített kád és egy WC található. A mosdót leszerelték. A helyiségben található még egy 75 literes Novogas típusú vízmelegítő, falon kívül szerelt rézcső vezetékkel. A csempe burkolat 30 x 30 cm-es, a fal 1,50 m magasságig csempézett. A szobák laminált padlósak. A nappaliban térelválasztó készült.

- Mór, Velegi út 20. 3/12 szám alatti, 4904/4/A/30 hrsz-ú, 28 m2 nagyságú társasházi önkormányzati tulajdonú lakás
helyiségei: előszoba, 1db szoba, főzőfülke, fürdő rész, WC,
közművek: víz, villany, gáz
egyedi gázfűtés, gázkonvektorokkal helyiségenként
A lakás átlagos, régi, megőrzött állapotú. A bejárati ajtó régi, még az eredetileg beépített, felülvilágítóval. A hidegpadlós helyiségek mozaiklap burkolatúak. A fürdő részben egy ülőkád és egy 50 literes villanybojler található. A konyha padozatára részben pvc van leterítve. A konyhapultban egy egymedencés saválló mosogató van beépítve. Az alsó és felső szekrény is 2 x 90 cm-es. A WC-ben egy Dömötör tartályos WC-csésze került elhelyezésre. A szoba padozata pvc burkolatú. A falak a lakásban mindenhol fűrészporos tapétásak.

- Mór, Velegi út 22. 4/17 szám alatti, 4904/4/A/53 hrsz-ú, 28 m2 nagyságú társasházi önkormányzati tulajdonú lakás
helyiségei: előszoba, 1db szoba, főzőfülke, fürdő rész, WC,
közművek: víz, villany, gáz
egyedi gázfűtés, gázkonvektorokkal helyiségenként
A lakás átlag alatti, erősen lelakott. A bejárati ajtó régi, még az eredetileg beépített, felülvilágítóval. Az előtér, fürdő és konyha padozata 30 x 30 cm-es taposólap diagonálban rakva. A fürdőben egy ülőkád épült. A melegvizet gázbojler biztosítaná, de nem működik. A falak 1,30 m magasságig csempézettek 15 x 15 cm-es lapokkal, kötésben rakva. A konyhában a konyhapultban egy egymedencés mosogató található. A tűzhely típusa Vesta, mely azonban nem működik. A falak 1,50 m magasságig csempézettek. A WC 1,80 m magasságig csempézett. Itt egy Laguna tartályos WC került beépítésre. A szoba padozata pvc burkolatú, a falak fűrészporos tapétásak, festve.

A Mór, Velegi út 18. és a Mór, Velegi út 20. szám alatti társasházi lakóépület pinceszintjén közös tulajdonban lévő, nem lakáshoz rendelt tárolóhelyiségek találhatók.

c.) a lakások forgalmi értéke:

A Képviselő-testület az értékbecslés alapján az alábbiakban határozta meg a nyilvános pályázat keretében értékesítendő ingatlanok legalacsonyabb eladási árát:

Lakások címe hrsz nagyság forgalmi érték (bruttó)
Velegi út 18. 4/15 4904/4/A/15 55 11.683.433,-
Velegi út 20. 3/12 4904/4/A/30 28 6.647.686,-
Velegi út 22. 4/17 4904/4/A/53 28 5.598.051,-

 

d.) az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje:

A pályázatot jelzés nélküli zárt borítékban, 2023. február 20. (hétfő) 16:00 óráig a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda (Mór, Szent István tér 6.) fszt. 2. számú irodában kell leadni, egyúttal a felhívásban kiírt feltételek elfogadásáról is nyilatkozni kell.

e.) a pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye és ideje:

Érdeklődni a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodán lehet ügyfélfogadási időben, vagy a 22/560-861 telefonon. A hirdetmény megtekinthető a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) hirdetőtábláján, és a www.mor.hu honlapon.

f.) a pályázati biztosíték letételének ideje, módja, visszafizetésének szabályai:

Az ajánlattevőnek a vételi szándéka bizonyítására a meghirdetett vételár 10 %-át
(a kerekítés szabályai szerint) bánatpénzként a pályázat kiírójának az ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-76356911 számú számlájára a pályázat benyújtásának napját megelőző nap 12 óráig be kell fizetnie lakásonként. A bánatpénz befizetéséről szóló igazolást az ajánlathoz mellékelni kell. A kiíró ezzel az összeggel az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2016. (VII. 6.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: vagyonrendelet) a foglalóra meghatározott szabályok alapján rendelkezik. A nyertes pályázó bánatpénzét a vételárba be kell számítani. A foglalót a pályázati eljárást követően – a nyertes pályázó kivételével – a pályázóknak 15 napon belül vissza kell téríteni.

g.) a pályázat nyertesének, megállapításának és kihirdetésének módja:

A beérkezett pályázatok bontására és értékelésére 2023. február 21-én 14 órakor kerül sor a Móri Polgármesteri Hivatal kistermében.

A pályázati eljárást levezető személy biztosítja, hogy a bontáson csak az arra jogosult ajánlattevők vagy meghatalmazottaik lehessenek jelen, a lebonyolításban közreműködő munkatársakon kívül.

Az eljárás vezetője ismerteti a pályázat és a nyilvánosan felbontott pályázatok tartalmát. A pályázat elnyerésére az jogosult, aki a kiírásnak megfelelő (érvényes) pályázatot nyújtott be és a kikötött induló árhoz (ellenértékhez) viszonyítva a legmagasabb árat ajánlotta meg.

Amennyiben több azonos összegű legmagasabb árajánlat érkezett a pályáztató szerv e legmagasabb induló árral a vagyontárgyat liciteljárásra hirdeti meg.

A pályáztató az önkormányzat vagyonrendeletének versenyeztetés szabályait tartalmazó 6. mellékletének a pályázati eljárás részletszabályairól szóló B/ pontjának B/2. alpontja alapján az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát érvényes pályázatok esetére is fenntartja magának.

A nyertes pályázóval a bontás napjától számított 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötni. A szerződéskötést követően az önkormányzat megkeresi a Magyar Államot az őt megillető elővásárlási jog kapcsán. A szerződés csak a nemleges nyilatkozat birtokában, vagy 35 napos válaszadási kötelezettség letelte után lesz hatályos.

Az ingatlan vételárát a szerződéskötést követő 60 napon belül egy összegben kell megfizetni az önkormányzat e célra elkülönített számlájára. Ha a vevő a lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet alapján szociális bérlakásra lenne jogosult, azaz szociálisan rászoruló személynek minősül, a Szociális és Egészségügyi Bizottsághoz benyújtott kérelmére a vételár teljes összegére részletfizetési kedvezményben részesíthető, valamint részére legfeljebb 20 évi részletfizetési kedvezmény adható.

Részletfizetés esetén kamatot kell fizetni, melynek mértéke a tárgyév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező összeg.

A részletfizetési kedvezménnyel értékesített lakások vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 46/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

Amennyiben a szerződés megkötésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a befizetett foglaló (bánatpénz) a kiírót illeti meg.

A nyertes pályázó a vételár hiánytalan kifizetését követően veheti birtokba az ingatlant.

A pályázati eljáráson történő részvételre, a szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat tartalmazó felhívás az „AJÁNLATTÉTELI ÉS NYILATKOZATI LAP” -pal együtt a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján átvehető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az ajánlatok bontásán csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta és a bánatpénzt befizette.

2023. január 16.

                                                                                        dr. Taba Nikoletta

                                                                                                  jegyző

 

A lakások 2023. január 25-én és február 8-án szerdán délelőtt 10-11 óra között és délután 16-17 óra között 06/30/377-4252 telefonszámon előzetes bejelentkezés alapján megtekinthetők.

További hírek:

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.