Meghívó Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.28-i ülésére

  • létrehozva: 2022. 09. 22.
  • frissítve: 2022. 09. 22.
Meghívó Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.28-i ülésére

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 28. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról

3. JAVASLAT az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletéről szóló 31/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

4. JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

5. JAVASLAT a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 50/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

6. JAVASLAT az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

7. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

8. JAVASLAT az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

9. JAVASLAT az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet tárgyában

10. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről

11. JAVASLAT a II. számú háziorvosi körzet továbbműködtetésére vonatkozó személyes közreműködői szerződés megkötése tárgyában

12. JAVASLAT az V. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

13. JAVASLAT az M-Bussal Kft. veszteségkiegyenlítés elszámolás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

14. JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

15. JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásra 

16. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának, 2022. évi összesített közbeszerzési tervének és a képviselő-testület 296/2022. (VIII.31.) és 297/2022 (VIII.31) határozatainak módosítása tárgyában

17. JAVASLAT az Ezerjó tanösvény kialakítása és a hozzá kapcsolódó városi aktív zöld területek rendezése című pályázat költségnövekményének visszavonása tárgyában

18. JAVASLAT temetőfenntartás tárgyában megkötött megállapodás meghosszabbítása tárgyában

19. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór kistérségi víziközmű rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában

20. JAVASLAT bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

21. JAVASLAT Mór, Napsugár utca, valamint Hársfa utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

22. JAVASLAT Bartók Béla utcában kialakítandó parkolók kivitelezésére vonatkozó ajánlatkérési eljárás megindítása tárgyában

23. JAVASLAT a 2022. évi karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntés tárgyában

24. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Piac beruházás aktuális helyzetéről

25. Polgármesteri tájékoztató

26. Kérdések

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

Mór, 2022. szeptember 22.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Tájékoztatás ügyfélfogadásról

általános | 2024. 06. 07.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2024. június 10. napján (hétfőn)
a Móri Polgármester Hivatalban
az ügyfélfogadás az alábbi ügytípusokban szünetel:

anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek

 

A választási jegyzőkönyvekbe történő betekintésre ezen a napon a Közigazgatási és Szociális Irodán van lehetőség.

Szíves megértésüket köszönjük!

                                                                Dr. Taba Nikoletta

                                                                           jegyző

ISMERD MEG A PARLAGFÜVET, HOGY TUDJ TENNI ELLENE!

 

Időben vedd észre!

 

www.nebih.gov.hu

 

Zöld szám: 06-80/ a nebih 06-80/2 63244 

e-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

KEVESEBB PARLAGFŰ, TÖBB LEVEGŐ!

általános | 2024. 06. 07.

KEVESEBB PARLAGFŰ, TÖBB LEVEGŐ!

 

VEDD FEL

A HARCOT!

 

További információ:

 

http://portal.nebih.gov.hu/parlagfu

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

általános | 2024. 06. 06.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége,

mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az

ellene történő hatékony védekezés,

a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot

mellett kialakulhat!

Városi megemlékezés a TRIANONI TRAGÉDIA 104. évfordulóján

 

M E G H Í V Ó

Városi megemlékezés

a TRIANONI TRAGÉDIA

104. évfordulóján

Időpont: 2024. június 4. (kedd) 16.30 óra

Helyszín: Trianoni Emlékmű (Mór, Szent István tér 2.)