Meghívó

 • létrehozva: 2022. 08. 25.
 • frissítve: 2022. 08. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. augusztus 31. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítása és a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
 4. JAVASLAT az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet kialakításáról szóló rendelet tárgyában
 5. JAVASLAT a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 7. JAVASLAT az önkormányzati intézményeknél folyó munkahelyi és vendég étkeztetésről szóló önkormányzati rendelet tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 16/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet hatályvesztése bekövetkezésének megállapítása tárgyában
 10. JAVASLAT a Mafru-Med Kft-vel kötendő feladat-ellátási szerződés tárgyában
 11. JAVASLAT a Holczer-Med Kft. feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
 12. JAVASLAT M-Bussal Kft. veszteségfinanszírozási előleg kérelem tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 13. TÁJÉKOZTATÓ nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
 14. TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék által lefolytatott vizsgálatról
 15. JAVASLAT Móri Borvidék Hegyközsége 2022. évi Móri Bornapokra vonatkozó kérelme tárgyában
 16. JAVASLAT a 2022. évi Móri Bornapok közterület-használatával kapcsolatos megállapodások jóváhagyása tárgyában
 17. JAVASLAT Mór Virág u. 2153/15 hrsz-ú ingatlanra kötött adás-vételi szerződés felbontása tárgyában
 18. JAVASLAT a Mór, Lovarda u. 2. (27 hrsz.) szám alatti épület ideiglenes vagyonkezelői jogviszonya megszűnése tárgyában
 19. JAVASLAT a Mór, Lovarda utca, Ady Endre utca és Szent István tér forgalmi rendjének módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 20. JAVASLAT Mór Honvéd u. 2381/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
 21. JAVASLAT Mór Vénhegyi külterületi (5155/9 és 5155/10 hrsz-ú) ingatlanok értékesítéséről szóló 442/2021. (IX.29.) határozat módosítására
 22. JAVASLAT a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális És Tudományos Alapítvány kérelme tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 23. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór-Felsődobos ivóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2023-2036. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 24. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat energia beszerzésére (pótanyagként kerül kiküldésre)
 25. JAVASLAT a polgármester 2022. évi szabadságolási tervének felülvizsgálata tárgyában
 26. Polgármesteri tájékoztató
 27. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 28. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2022. augusztus 25.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Információ áramszünetről - 2023.12.12.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

 

Információ áramszünetről - 2023.12.05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon.

A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültség-mentesítése.

Álláshirdetés - műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

Álláshirdetés - városgondnok munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

VÁROSGONDNOK

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2023. 11. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. november 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem