Pályázati felhívás - vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 • létrehozva: 2022. 07. 19.
 • frissítve: 2022. 07. 19.
Pályázati felhívás - vegyes háziorvosi körzet betöltésére

Mór Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

területi ellátási kötelezettséggel működő
vegyes háziorvosi körzet betöltésére

 

 

 

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Mór Városi Önkormányzat II. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetében háziorvosi feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

A praxis ellátásának módja:

A móri 070090057 FIN kódú, II. számú vegyes háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel

Munkavégzés helye:

Fejér Megye, 8060 Mór Kórház u. 21.
Mór-Felsődobos, Fő u. 8.

Pályázati feltételek:

 • a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelő képesítés,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • a praxis vállalkozási formában való működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • MOK-tagság igazolása,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
 • munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
 • pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

Működés megkezdésének legkorábbi időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély véglegessé válását, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton a pályázatnak Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével vagy személyesen (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információ

 • a nyertes pályázóval Mór Városi Önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt
 • a háziorvosi körzetre jutó ellátandó lakosságszám: 1727 fő
 • a pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Horváth Éva humánügyi irodavezető nyújt a +36 20 371 6250-es telefonszámon

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

További hírek:

Népszámlálás 2022

általános | 2022. 09. 26.

Meghívó Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.28-i ülésére

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 28. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

általános | 2022. 09. 22.

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze 2022. szeptember 29. reggel 8:00-ig Hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

 • név
 • lakcím
 • mennyiség (mázsában kifejezve)

az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • személyesen a Móri Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben
 • e-mailben a morph@mor.hu elektronikus címre.
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.20-i ülése

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 20. (kedd)

08:00 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása új hatáskört és feladatkört ad a jegyzőknek hatósági bizonyítvány kiállítására a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.