Meghívó

 • létrehozva: 2022. 05. 19.
 • frissítve: 2022. 05. 19.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a közterület-használat szabályairól szóló 49/2015. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (pótanyagként kerül kiküldésre)
 6. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 8. JAVASLAT a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
 9. JAVASLAT az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet kialakításáról
 10. BESZÁMOLÓ a városban jelentkező 2021. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
 11. JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2021. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában
 12. JAVASLAT a MÓRHŐ Kft. 2021. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában
 13. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. 2021. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában
 14. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. 2021. üzleti évről szóló egyszerűsített éves beszámolója tárgyában
 15. BESZÁMOLÓ a Fejérvíz Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Felsődobos vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról
 16. BESZÁMOLÓ a Fejérvíz Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Mór Kistérségi Vízmű) műszaki fejlesztési(beruházási) munkáiról
 17. JAVASLAT „Mór Város Sportjáért” Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása tárgyában
 18. JAVASLAT a Városi Közművelődési Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása tárgyában
 19. JAVASLAT a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
 20. JAVASLAT a VI. számú háziorvosi körzet személyes közreműködői szerződés megszüntetése tárgyában
 21. JAVASLAT a VI. számú háziorvosi körzet további működtetésére vonatkozó személyes közreműködői szerződés megkötése tárgyában
 22. JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása tárgyában
 23. BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének teljesítéséről
 24. JAVASLAT Mór Vértes u. 2598/9 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában
 25. JAVASLAT Mór 0394 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú árok értékesítése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 26. JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában
 27. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat képviselő-testületének 140/2022 (IV.27.) határozata módosítása tárgyában
 28. Polgármesteri tájékoztató
 29. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2022.május 19.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Tájékoztatás

általános | 2022. 06. 30.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal

2022. július 1. napján (pénteken)

zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                  Dr. Taba Nikoletta

                                                                                                                          jegyző

Tájékoztatás a móri Kormányablak nyitva tartási rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Járási Hivatal Kormányablak Osztályán a nyár folyamán felújítási munkálatok folynak.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2022. 06. 10.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 40%.

A 2022. július 28-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Polgármesteri Hivatal 5. számú ügyfélszolgálati irodájában az alábbi időpontokban.

 

EBÖSSZEÍRÁS MÓR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Tisztelt Móri Lakos!

           

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.