FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

  • létrehozva: 2022. 05. 16.
  • frissítve: 2022. 05. 16.
FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége, mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az ellene történő hatékony védekezés, a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat!

 

 

Az idei évben is folytatódik a kiemelt feladatként kezelt parlagfű mentesítés.

A termelők és földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni földterületükön a károsító gyomnövények ellen, ez a parlagfű mellett az egyéb károsító gyomnövényekre is vonatkozik. Kötelesek az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben nem tesz eleget az ingatlantulajdonos a fenti kötelezettségének, közérdekű védekezést kell elrendelni. Az ingatlantulajdonos köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni, az irtással járó költségeket viselni. A közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől, elhelyezkedésétől függően 15.000 – 5.000.000. Ft-ig terjedhet. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közigazgatási szankciót alkalmazhat, valamint helyszíni bírságot szabhat ki, melynek mértéke 25.000 – 200.000 Ft-ig terjedhet.

Felhívom a figyelmet arra, hogy Magyarországon is megjelent az eddig hazánkban ritka ürömlevelű parlagfű, mely képes már június első napjaiban is virágot hozni, ezáltal korábban idéz elő allergiás reakciót és ezzel hosszabb időtartamú allergiás időszakot jelent az arra érzékenyek számára.

Júniusban földi és légi úton is megkezdődik a parlagfűvel fertőzött területek országos felderítése.

A hatósági ellenőrzések mellett, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében az állampolgárok is hatékonyan közre tudnak működni, a parlagfű bejelentő rendszeren keresztül, mely regisztrációt követően fogadja a bejelentéseket.

Parlagfű Bejelentő Rendszer: https://pbr.nebih.gov.hu/

Segítsünk közös erővel allergiás - és még nem allergiás – embertársainkon!

Vonatkozó jogszabályok:

  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
  • Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet.

További hírek:

Tájékoztatás

általános | 2022. 06. 30.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal

2022. július 1. napján (pénteken)

zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                  Dr. Taba Nikoletta

                                                                                                                          jegyző

Tájékoztatás a móri Kormányablak nyitva tartási rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Járási Hivatal Kormányablak Osztályán a nyár folyamán felújítási munkálatok folynak.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2022. 06. 10.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 40%.

A 2022. július 28-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Polgármesteri Hivatal 5. számú ügyfélszolgálati irodájában az alábbi időpontokban.

 

EBÖSSZEÍRÁS MÓR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Tisztelt Móri Lakos!

           

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.