Meghívó

 • létrehozva: 2022. 04. 25.
 • frissítve: 2022. 04. 25.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. április 27 (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 5. BESZÁMOLÓ Mór város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
 6. BESZÁMOLÓ az M-Bussal Kft. által Mór város területén 2021. szeptember 1-jétől végzett helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
 7. JAVASLAT a képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkatervének módosítása tárgyában
 8. BESZÁMOLÓ a 2021. évi bornapi elszámolás tárgyában
 9. JAVASLAT a 2021. évben praxistámogatásra, bornapi rendezvényekre - az államháztartáson kívülre - nyújtott támogatások elszámolása tárgyában
 10. JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában
 11. JAVASLAT a Lamberg-pince épület karbantartási-üzemeltetési szerződésének jóváhagyása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 12. JAVASLAT a Móri Lamberg pince terembérleti díjainak megállapítása tárgyában
 13. JAVASLAT Mór Vajalhegyi úti dűlőben 7024/5 hrsz-ú kivett közút megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi ajánlat tárgyában
 14. JAVASLAT Mór Virág u. 2153/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 15. JAVASLAT Mór, Szent Borbála, Béke és Kert utca, valamint Táncsics utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában
 16. JAVASLAT Mór 0229, 0188 (Pusztavám határa) és 0228/2 (Árkipuszta) hrsz-ú külterületi utak elnevezése tárgyában
 17. JAVASLAT a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására szóló pályázatok elbírálása és az intézményvezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázat ismételt (3.) kiírása tárgyában
 18. JAVASLAT a 112/2022.(III.30.) határozat hatályon kívül helyezésére
 19. JAVASLAT Vajalhegyi úti dűlő zártkerti ingatlanok hálózati csatlakozási szerződés módosítására
 20. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. új felügyelőbizottsági tagjának választása tárgyában
 21. JAVASLAT az SBZ Pro Hungary Kft.-vel megállapodás megkötése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 22. JAVASLAT Vértes utcai üzletsor körüli járda felújítása kivitelezési munkáinak költségmegosztása tárgyában
 23. JAVASLAT az állami tulajdonú Mór 2995 hrsz-ú út önkormányzat részére történő ingyenes átruházása tárgyában
 24. Polgármesteri tájékoztató
 25. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

További hírek:

Tájékoztatás

általános | 2022. 06. 30.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal

2022. július 1. napján (pénteken)

zárva tart!

Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                  Dr. Taba Nikoletta

                                                                                                                          jegyző

Tájékoztatás a móri Kormányablak nyitva tartási rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Járási Hivatal Kormányablak Osztályán a nyár folyamán felújítási munkálatok folynak.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2022. 06. 10.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 40%.

A 2022. július 28-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Polgármesteri Hivatal 5. számú ügyfélszolgálati irodájában az alábbi időpontokban.

 

EBÖSSZEÍRÁS MÓR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Tisztelt Móri Lakos!

           

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.