Meghívó

 • létrehozva: 2021. 12. 10.
 • frissítve: 2021. 12. 10.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. december 15. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 4. JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
 5. JAVASLAT a 2022. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról szóló rendelet megalkotása tárgyában
 6. JAVASLAT a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a Naturamedical Kft-vel kötött személyes közreműködői szerződés módosítása tárgyában
 8. JAVASLAT a Paisné Dr Horváth Zsuzsanna Eü Bt-vel kötött személyes közreműködői szerződés módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT a VI. számú háziorvosi körzet további működtetésére vonatkozó személyes közreműködői szerződés megkötése tárgyában
 10. JAVASLAT a gyermekorvosi rendelő épület karbantartási-üzemeltetési szerződésének jóváhagyása tárgyában
 11. JAVASLAT a képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkatervére
 12. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2022. évi éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
 13. JAVASLAT a cafetéria-juttatások 2022. évi összegének meghatározása tárgyában
 14. JAVASLAT a Brigetio Gyógyfürdő Komárom igénybevételének 2022. évi támogatására
 15. JAVASLAT az MNV Zrt.-től ingyenes tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítésére
 16. JAVASLAT a hivatali köztisztviselők 2022. évi teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célok meghatározására
 17. JAVASLAT új településkép alakításáról és védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
 18. JAVASLAT Mór Vénhegyi külterületi (5155/11 és 5155/13 hrsz-ú) ingatlanok értékesítésére
 19. JAVASLAT Mór Ezerjó u. 1-3 előtti 523 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanrész értékesítése tárgyában
 20. JAVASLAT Mór Asztalos u. 4903/4 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan értékesítése tárgyában
 21. JAVASLAT Vértes utcai üzletsor körüli járda felújítása kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú ajánlatkérési eljárás lezárása tárgyában
 22. JAVASLAT forrás biztosítása tárgyában a TOP-7.1.1 ESZA projektek rendezvényeire vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolításához
 23. JAVASLAT forrás biztosítása tárgyában a 2022. évi közbeszerzési tanácsadásra
 24. JAVASLAT a helyi foglalkoztatási együttműködések Mór járásban című pályázathoz szükséges forrás biztosítása tárgyában
 25. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati képviselők képviselői tevékenysége tárgyában
 26. JAVASLAT zárt ülés elrendelése tárgyában
 27. Polgármesteri tájékoztató
 28. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2021. december 9.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Barnakőszén akció

általános | 2023. 05. 26.

 

Meghívó

általános | 2023. 05. 25.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 31. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Álláshirdetés - Városgondnok

általános | 2023. 05. 25.

Álláshirdetés - Városgondnok

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

városgondnok

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2023. 05. 23.

Meghívó

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. május 26. (péntek)

8:00 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

HIRDETMÉNY - MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke2 besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 50%.