Meghívó

 • létrehozva: 2021. 09. 27.
 • frissítve: 2021. 09. 27.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. szeptember 29. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
 4. JAVASLAT az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 4/2020 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT a településkép alakításáról és védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről
 7. BESZÁMOLÓ Mór Város Polgárőr Egyesülete 2020. évi tevékenységéről
 8. JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött I. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött III. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 10. JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 11. JAVASLAT az Úszónemzet Program együttműködési megállapodásának tárgyában
 12. JAVASLAT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra
 13. JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában
 14. JAVASLAT Mór 307/3 hrsz-ú Zrínyi u. megnevezésű önkormányzati tulajdonú közterület ingatlanrész értékesítésére
 15. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór- Felsődobos ívóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 16. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór Kistérségi víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 17. JAVASLAT bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 18. JAVASLAT a Mór,695/8 hrsz-ú ingatlanon álló és a Mór, Pince utca 673 hrsz-ú ingatlant éríntő terméskő kerítés-támfal életveszélyes állapotának megszüntetésével kapcsolatos intézkedésről (pótanyagként kerül kiküldésre)
 19. JAVASLAT Mór Rákóczi utca 79. szám alatti 2892 hrsz-ú ingatlan felajánlása tárgyában
 20. JAVASLAT Mór Vénhegyi külterületi (5155/9, 5155/10 és 5155/12 hrsz-ú) ingatlanok értékesítésére
 21. JAVASLAT Mór város beépítésre szánt területeinek kijelölése tárgyában
 22. JAVASLAT az Ezerjó tanösvény kialakítása és a hozzá kapcsolódó városi aktív zöld területek rendezése című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú ajánlatkérési eljárás lezárása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 23. JAVASLAT a Móri Lamberg Pince felújítása című pályázat költségnövekménye tárgyában
 24. Polgármesteri tájékoztató
 25. Kérdések

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Hirdetmény

általános | 2024. 05. 17.

Lakossági elégedettségmérési kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 08.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 14. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:

1./ Le nem adott ajánlóívek utáni bírság kiszabása
2./ Polgármester választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
3./ Egyéni választókerületi választás szavazólapjai adattartalmának jóváhagyása
4./ Német települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
5./ Roma települési nemzetiségi önkormányzati választás szavazólapja adattartalmának jóváhagyása
6./ Hatáskör átruházása

KÖZLEMÉNY

általános | 2024. 05. 07.

A Móri Helyi Választási Bizottság

2024. május 7. napján (kedden) 16:00 órakor
tartja ülését a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) Kistermében

Napirendek:
1./ Kompenzációs listák sorrendjének sorsolása
2./ Tájékoztatás elmaradt nemzetiségi választásokról
3./ Tájékoztatás le nem adott ajánlóívekről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános | 2024. 05. 03.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mór Városi Önkormányzat nevében Mór Városi Önkormányzat Településfejlesztési Bizottsága pályázatot hirdet

a műemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen lévő ingatlanok, továbbá a helyi jelentőségű egyedi művi értékek külső felújításának és állagmegóvásának elvégzéséhez vissza nem térítendő utólagos támogatás elnyerésére.