Meghívó

 • létrehozva: 2021. 08. 19.
 • frissítve: 2021. 08. 19.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2021. augusztus 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsőde létszámának bővítése tárgyában
 4. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2021. évi első félévi tevékenységéről
 5. JAVASLAT a 2021. évi Móri Bornapok rendezvénysorozat lebonyolításával kapcsolatos döntések tárgyában
 6. TÁJÉKOZTATÓ nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (pótanyagként kerül kiküldésre)
 7. JAVASLAT a képviselő-testület 2021. évi II. féléves munkaterve módosítására
 8. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 253/2020. (X.28.) határozata módosítása tárgyában
 9. JAVASLAT a Móri Lamberg Pince felújítása című pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában
 10. JAVASLAT az Orgona utca felújítási munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása tárgyában
 11. JAVASLAT észak-nyugati ipari parkban önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére
 12. JAVASLAT Mór Város Polgármestere 112/2021. (II.15.) határozatának módosítása tárgyában
 13. JAVASLAT a Mór,695/8 hrsz-ú ingatlanon álló és a Mór, Pince utca 673 hrsz-ú ingatlant éríntő terméskő kerítés-támfal életveszélyes állapotának megszüntetésével kapcsolatos intézkedésről
 14. JAVASLAT a 63/2021. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezése tárgyában
 15. JAVASLAT a Laroco Motorsport Klub támogatási kérelme tárgyában
 16. JAVASLAT forrás biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 17. Polgármesteri tájékoztató (pótanyagként kerül kiküldésre)
 18. Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2021. augusztus 19.

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Meghívó

általános | 2022. 05. 19.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

általános | 2022. 05. 16.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége, mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az ellene történő hatékony védekezés, a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat!

Mezőgazdasági összeírás

általános | 2022. 05. 10.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2022. 05. 05.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Mammográfiai szűrés Móron

általános | 2022. 05. 04.