Meghívó

 • létrehozva: 2020. 09. 24.
 • frissítve: 2020. 09. 24.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 30. (szerda)

13 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
 4. JAVASLAT műjégpálya üzemeltetése tárgyában
 5. JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásra 
 6. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja intézményvezetői álláshelyére szóló pályázatának kiírása tárgyában
 7. JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában
 8. Javaslat az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 9. JAVASLAT Mór-Bodajk kerékpárút építéséhez szükséges terület biztosításról szóló 111/2020 (III.25.) határozat módosítása tárgyában
 10. JAVASLAT Mór 0145/2 hrsz-ú (Mór-Csókakő kerékpárút mellett) ingatlan déli részének értékesítésére
 11. JAVASLAT a Mór 024/6 hrsz-ú ingatlanból a Mór-Bodajk kerékpárút által elfoglalt terület használatáról szóló megállapodás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 12. JAVASLAT a vagyonkezeléses jogviszony keretében üzemelő Mór- Felsődobos ívóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 13. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór kistérségi víziközmű rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 14. JAVASLAT bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 15. Polgármesteri tájékoztató
 16. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

További hírek:

Tájékoztatás a móri Kormányablak nyitva tartási rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Móri Járási Hivatal Kormányablak Osztályán a nyár folyamán felújítási munkálatok folynak.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

általános | 2022. 06. 10.

MÓR JEGENYE UTCAI TELKEK ÉRTÉKESÍTÉSE

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke17* besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 40%.

A 2022. július 28-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Polgármesteri Hivatal 5. számú ügyfélszolgálati irodájában az alábbi időpontokban.

 

EBÖSSZEÍRÁS MÓR VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

Tisztelt Móri Lakos!

           

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.

Lakossági kérdőív Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus fenntartható városfejlesztési forrásainak felhasználásához elvárás integrált területi, városi stratégiák készítése. Az ennek keretében elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (továbbiakban FVS) támogatja a városokat a fenntarthatóság, különösképpen a pénzügyi fenntarthatóság és forráskombináció megvalósításában egy rezíliens, zöld és digitális átmenetet szolgáló, várostérségben gondolkozó városfejlesztési gyakorlat kialakításában, ezáltal megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait.