Meghívó

 • létrehozva: 2020. 09. 24.
 • frissítve: 2020. 09. 24.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 30. (szerda)

13 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 37/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
 4. JAVASLAT műjégpálya üzemeltetése tárgyában
 5. JAVASLAT a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásra 
 6. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja intézményvezetői álláshelyére szóló pályázatának kiírása tárgyában
 7. JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában
 8. Javaslat az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 9. JAVASLAT Mór-Bodajk kerékpárút építéséhez szükséges terület biztosításról szóló 111/2020 (III.25.) határozat módosítása tárgyában
 10. JAVASLAT Mór 0145/2 hrsz-ú (Mór-Csókakő kerékpárút mellett) ingatlan déli részének értékesítésére
 11. JAVASLAT a Mór 024/6 hrsz-ú ingatlanból a Mór-Bodajk kerékpárút által elfoglalt terület használatáról szóló megállapodás tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 12. JAVASLAT a vagyonkezeléses jogviszony keretében üzemelő Mór- Felsődobos ívóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 13. JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór kistérségi víziközmű rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 14. JAVASLAT bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában
 15. Polgármesteri tájékoztató
 16. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

További hírek:

Tájékoztatás Mór város helyi autóbusz bérletvásárlásról

Tisztelt Móri Lakosok!

Kedvezményes negyedéves bérlet (Tanuló/Nyugdíjas):

Az alábbi nyitvatartási időben megvásárolhatóak a negyedéves kedvezményes bérletek 1.500 Ft összegért. Aki kitöltött a bérlet vásárlására megbízást, az a meghatalmazott személytől átveheti a Mór, Vértes Áruház, Dózsa György út 1. az alábbi időpontokban.

Meghívó

általános | 2022. 11. 24.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. november 30. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Népszámlálás-PÓTösszeírás

általános | 2022. 11. 21.

Népszámlálás-PÓTösszeírás

TÁJÉKOZTATÓ PÓTÖSSZEÍRÁSRÓL

Advent 2022

általános | 2022. 11. 21.