Meghívó

 • létrehozva: 2020. 08. 19.
 • frissítve: 2020. 08. 19.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 26. (szerda)

13 órakor kezdődő zárt ülést követően

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a bölcsődei és az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára
 4. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet, Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet és a Móri Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2020. évi első félévi tevékenységéről
 7. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről
 8. JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve módosítására
 9. TÁJÉKOZTATÓ nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
 10. BESZÁMOLÓ a 2019. évi bornapi elszámolás tárgyában
 11. TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. 2019. évi éves beszámolója alapján az önkormányzati üzletrész alakulásáról
 12. JAVASLAT a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelmekhez hozzájárulás megadása tárgyában
 13. JAVASLAT Mór 2146/3 és 2146/12 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésére
 14. JAVASLAT a Népi Építészeti Program című pályázaton való részvétel és önerő biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 15. JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” beruházás megvalósításához szükséges villamos áram hálózatfejlesztése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 16. Polgármesteri tájékoztató (pótanyagként kerül kiküldésre)
 17. Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

 

Mór, 2020. augusztus 19.

 

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Meghívó

általános | 2022. 05. 19.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

általános | 2022. 05. 16.

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

A parlagfű egészségünk ellensége, mindannyiunk kötelessége és közös érdeke az ellene történő hatékony védekezés, a megfelelő mentesítés!

Az allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat!

Mezőgazdasági összeírás

általános | 2022. 05. 10.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2022. 05. 05.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Mammográfiai szűrés Móron

általános | 2022. 05. 04.