Meghívó

 • létrehozva: 2020. 08. 19.
 • frissítve: 2020. 08. 19.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. augusztus 26. (szerda)

13 órakor kezdődő zárt ülést követően

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a bölcsődei és az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára
 4. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet, Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet és a Móri Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2020. évi első félévi tevékenységéről
 7. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről
 8. JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve módosítására
 9. TÁJÉKOZTATÓ nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
 10. BESZÁMOLÓ a 2019. évi bornapi elszámolás tárgyában
 11. TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. 2019. évi éves beszámolója alapján az önkormányzati üzletrész alakulásáról
 12. JAVASLAT a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelmekhez hozzájárulás megadása tárgyában
 13. JAVASLAT Mór 2146/3 és 2146/12 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésére
 14. JAVASLAT a Népi Építészeti Program című pályázaton való részvétel és önerő biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 15. JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” beruházás megvalósításához szükséges villamos áram hálózatfejlesztése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 16. Polgármesteri tájékoztató (pótanyagként kerül kiküldésre)
 17. Kérdések, interpellációk

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

 

Mór, 2020. augusztus 19.

 

 

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Népszámlálás 2022

általános | 2022. 09. 26.

Meghívó Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.28-i ülésére

MEGHÍVÓ

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 28. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

általános | 2022. 09. 22.

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium az önkormányzatok közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

 

 

 

Kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy várható felhasználási igényét jelezze 2022. szeptember 29. reggel 8:00-ig Hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

 • név
 • lakcím
 • mennyiség (mázsában kifejezve)

az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • személyesen a Móri Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben
 • e-mailben a morph@mor.hu elektronikus címre.
Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.09.20-i ülése

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. szeptember 20. (kedd)

08:00 órakor

tartja soron kívüli nyilvános ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása új hatáskört és feladatkört ad a jegyzőknek hatósági bizonyítvány kiállítására a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.