Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

 • létrehozva: 2020. 06. 30.
 • frissítve: 2020. 06. 30.
Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1. napjától a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban vízgazdálkodási bírság kiszabása nélküli engedélyeztetésre 2023. december 31-ig biztosít határidőt.

1. Móri Polgármesteri Hivatal elhatárolódik a lakossághoz szórólap formájában eljuttatott „Kútengedélyezési felhívás” megnevezésű hirdetéstől, tekintettel arra, hogy tartalmában számos olyan információt közöl, melyek nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak.

 

2. A jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes vízügyi hatóság a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a létesítő (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezését kérelmezi 2023. december 31-ig és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

3. Az ügyintézési rendje:

A fennmaradási engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indulhat. Tárgyi illetékmentes.

A kérelem tartalmi követelményei:

 • Kitöltött kérelem nyomtatvány /átvehető papír alapon az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben, illetve honlapról letölthető/
 • Ásott/fúrt kút műszaki adatokkal /koordinátákkal/
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén vízminőség-vizsgálati eredménnyel
 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatával
 • Nyilatkozat a közölt adatok megfelelőségéről, arról, hogy a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
 • Fúrt kút esetén szakember bevonása szükséges!
 • Ásott vagy vert kút fennmaradási engedély benyújtásához nem szükséges szakember bevonása!

Ügyintézés helye: Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és - üzemeltetési Iroda (8060 Mór Szent István tér 6.).
Információ kérhető ügyfélfogadási időben: Remport Orsolya városfejlesztési ügyintézőnél: Tel: 22/560-805

További hírek:

Szelektív hulladékgyűjtő edények osztása Felsődoboson

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot. abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Meghívó

általános | 2020. 09. 24.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. szeptember 30. (szerda)

13 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos információk

 

Tájékoztató az elkülönített hulladékgyűjtésről

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót, illetve a csatolt dokumentumokat arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül:

A 385/2014. Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező hulladékot a elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk segítséget nyújtani.

Mi a teendője?

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.

Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot. abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja!

Üzemszünet értesítő

általános | 2020. 09. 22.

Üzemszünet értesítő

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településen áramszünet várható a következő időszakban:

Agrárcenzus 2020 - Mezőgazdaságról a mezőgazdaságért

2020. szeptember 19. és 2020. november 22. között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű mezőgazdasági összeírást hajt végre.