Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

 • létrehozva: 2020. 06. 30.
 • frissítve: 2020. 06. 30.
Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1. napjától a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban vízgazdálkodási bírság kiszabása nélküli engedélyeztetésre 2023. december 31-ig biztosít határidőt.

1. Móri Polgármesteri Hivatal elhatárolódik a lakossághoz szórólap formájában eljuttatott „Kútengedélyezési felhívás” megnevezésű hirdetéstől, tekintettel arra, hogy tartalmában számos olyan információt közöl, melyek nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak.

 

2. A jegyző engedélyezi olyan kút létesítését, üzemeltetését, fennmaradását és megszüntetését, amely az alábbi feltételeket együttesen teljesíti:

 • A kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet
 • A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű vízkészletet használ
 • A kút kizárólag házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja
 • A kútból maximum 500 m3/év mennyiség kerül kitermelésre
 • A kút olyan ingatlanon létesül, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé. A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes vízügyi hatóság a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a létesítő (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól abban az esetben, ha 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül létesített talajvízkút vízjogi fennmaradási engedélyezését kérelmezi 2023. december 31-ig és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

3. Az ügyintézési rendje:

A fennmaradási engedélyezési eljárás az ügyfél kérelmére indulhat. Tárgyi illetékmentes.

A kérelem tartalmi követelményei:

 • Kitöltött kérelem nyomtatvány /átvehető papír alapon az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben, illetve honlapról letölthető/
 • Ásott/fúrt kút műszaki adatokkal /koordinátákkal/
 • Ivóvízcélú felhasználás esetén vízminőség-vizsgálati eredménnyel
 • Fényképfelvétel a kútról és környezetéről
 • Az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos eltérése esetén a tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatával
 • Nyilatkozat a közölt adatok megfelelőségéről, arról, hogy a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
 • Fúrt kút esetén szakember bevonása szükséges!
 • Ásott vagy vert kút fennmaradási engedély benyújtásához nem szükséges szakember bevonása!

Ügyintézés helye: Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és - üzemeltetési Iroda (8060 Mór Szent István tér 6.).
Információ kérhető ügyfélfogadási időben: Remport Orsolya városfejlesztési ügyintézőnél: Tel: 22/560-805

További hírek:

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

 

Móri Polgármesteri Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2020. 06. 18.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Pályázati kiírás - bölcsődevezető munkakör betöltésére

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

Nefelejcs Bölcsőde
Bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

Felhívás - a parlagfű elleni védekezésre

Mindannyiunk közös érdeke a parlagfű elleni hatékony fellépés!
Segítsünk allergiás - és még nem allergiás - embertársainkon a pollenszóródás mérséklésével,
melynek alapja a megfelelő mentesítés!