Meghívó

  • létrehozva: 2020. 06. 18.
  • frissítve: 2020. 06. 18.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a helyi közművelődési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában (a mellékletek pótanyagként kerülnek kiküldésre)

BESZÁMOLÓ a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenysége tárgyában

BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tevékenysége tárgyában

JAVASLAT az iskola- és ifjúságorvosi ellátásra kiírt pályázat elbírálása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött I. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a 2019. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tárgyában(

BESZÁMOLÓ a 2019. évi bornapi elszámolás tárgyában

BESZÁMOLÓ Mór Városi Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2019. évi beszámolója alapján

JELENTÉS a 2020. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve módosítására

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkatervére

JAVASLAT Mór Zrínyi u. 307/2 hrsz-ú közterületből területrész vásárlása iránti kérelem tárgyában

JAVASLAT Mór Virág és Jegenye utcai ingatlanok értékesítése tárgyában

JAVASLAT móri helyijárat buszmegállójának áthelyezési kérelme tárgyában

JAVASLAT a 34/2020. (I.29.) határozat hatályon kívül helyezése és a polgármester 2020. évi szabadságolási terve tárgyában  (pótanyagként kerül kiküldésre)

Polgármesteri tájékoztató (pótanyagként kerül kiküldésre)

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

 

További hírek:

Hirdetmény - Mór, Virág utcai telkek értékesítése

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Virág utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

Változtatási javaslatok a helyi járat menetrendjében

Tisztelt Móriak!

2020. szeptember 11-én a Volán szakemberei befejezik az össze helyi járatos autóbusz új menetrendjével érintett járatok teljes körű felülvizsgálatát (mentetrend tarthatósága, a járatok kihasználtsága, lakossági bejelentések).

Az önkormányzathoz érkezett lakossági igényekkel egyetemben jövő hét elején tárgyalást tartunk, ahol rögzítésre kerülnek a menetrend változtatási javaslatok. 2020. szeptember 30-án a Képviselő-testület módosítani fogja a helyi járatok menetrendjét. Köszönöm az eddig beérkezett javaslatokat, amit figyelembe fogunk venni.

 

Tisztelettel: Fenyves Péter

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

általános | 2020. 09. 10.

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

Pályázat adóiroda vezető munkakör betöltésére

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

adóiroda-vezető

munkakör betöltésére.

FELHÍVÁS - COVID-19 szűrés

általános | 2020. 09. 04.

Mór Városi Önkormányzat és a Családsegítő Alapítvány COVID-19 szűrésre hívja Önöket 2020. augusztus 10. és szeptember 18. között.