Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

  • létrehozva: 2020. 05. 15.
  • frissítve: 2020. 05. 28.
Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra:

 

  • Fakivágási engedélyezési eljárás - közterületen lévő fás szárú növény kivágására vonatkozó engedély
  • Vízjogi engedélyezési eljárás - létesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyek kiadása /pl.: talajvízkutak, közműpótló létesítmények, stb./
  • Rendeltetésmódosítási engedélyezési eljárás - 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására vonatkozó engedély
  • Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben - zajhatárérték megállapítása
  • Engedélyköteles kereskedelmi tevékenység iránti kérelem
  • Telepengedély iránti kérelem

 

A Korm.rendelet szerinti bejelentés fogadására
az alábbi e-mail cím szolgál: engedely@mor.hu

 

Javasoljuk Ügyfeleinknek, hogy a fentiekkel kapcsolatban előzetesen az alábbi telefonszámon konzultáljanak:

Dr. Horváth Éva irodavezető
22/560-814

 

Mór, 2020. május 15.

                                                                       Dr. Taba Nikoletta

                                                                               aljegyző

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Pályázati kiírás - személyügyi és jogi referens munkakörre

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.