Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

  • létrehozva: 2020. 05. 18.
  • frissítve: 2020. 05. 18.
Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Pro Urbe Emlékérem kétévente és legfeljebb két személynek vagy szervezetnek adományozható.

A Pro Urbe díj posztumusz jelleggel is adományozható, abban az esetben, ha az érintett személy a javaslattételi határidőt megelőző egy éven belül hunyt el. A posztumusz díjazás esetén a díj átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

Kérjük és várjuk egyének, közösségek javaslatát a Pro Urbe díj adományozására.

A javaslatnak tartalmaznia kell a címre felterjesztett egyén nevét, adatait, valamint az általa végzett kimagasló tevékenység méltatását egy oldal terjedelemben.

Javaslatát legkésőbb: 2020. május 31-ig (postabélyegző legkésőbbi időpontja 2020. május 31. 2400 óra) a Móri Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájára (Mór, Szent István tér 6.) szíveskedjen eljuttatni. A határidő lejárta után érkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A beérkezett javaslatok alapján az elismerő címről a képviselő-testület/polgármester tárgyév június hónapban dönt, az ünnepélyes átadásra a Móri Bornapok keretében kerül sor.

Az elismerő címek alapításától kitüntetésben részesült személyek és szervezetek jegyzéke Mór város www.mor.hu honlapján megtekinthető.

További információ a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján kérhető.

(telefon: 06-30/819-9196)

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra:

Pályázati kiírás - személyügyi és jogi referens munkakörre

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.