Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

  • létrehozva: 2020. 05. 18.
  • frissítve: 2020. 05. 18.
Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

A Város Sportjáért címben részesülhet Mór város sportjáért tevékenykedő azon természetes személy, aki a helyi sport érdekében kifejtett munkájával hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez.

 

Város Sportjáért cím első alkalommal 2013. évben, majd ezt követően háromévente így 2020 évben adományozható.

A Város Sportjáért cím adományozására javaslatot tehet:
- Mór város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező természetes személy,
- helyben működő társadalmi szervezet, egyesület, közalapítvány,
- a városban működő intézmény.

Az adományozási javaslatnak tartalmaznia kell: az elismerésre méltónak tartott személy nevét, lakcímét és az elismerés alapjául szolgáló tevékenységének ismertetését.

A javaslatokat 2020.május 31-ig napjáig kell Fenyves Péter polgármesterhez (8060 Mór Szent István tér 6.) benyújtani.

A Város Sportjáért cím odaítéléséről - bizottság véleményét is figyelembe véve – a képviselő-testület/polgármester legkésőbb a tárgyév június 30. napjáig dönt.

Az ünnepélyes átadásra a Móri Bornapok keretében kerül sor.

A Város Sportjáért elismerő címmel kitüntetett személyek jegyzéke Mór város honlapján ( www.mor.hu ) megtekinthető.

További információ a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján kérhető.

(telefon: 06/30- 819-9196)

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra:

Pályázati kiírás - személyügyi és jogi referens munkakörre

Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.