Rendkívüli eljárásrend a Móri Polgármesteri Hivatalnál indítható ügyek intézésében

 • létrehozva: 2020. 03. 17.
 • frissítve: 2020. 03. 17.
Rendkívüli eljárásrend a Móri Polgármesteri Hivatalnál indítható ügyek intézésében

Rendkívüli eljárásrend

Móri Polgármesteri Hivatal

8060 Mór, Szent István tér 6.

Kérjük Ügyfeleinket, hogy kizárólag halaszthatatlan esetben kezdeményezzék az ügyintézést!

 

1. Közigazgatási és Szociális Iroda

a.) hagyatéki ügyintézés:

Tel: 22/560-846, e-mail: morph@mor.hu

Ezen ügytípusban a nyilatkozatok Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán az e célra rendszeresített gyűjtőládában történő elhelyezéssel.

Amennyiben más módon nem oldható meg, a hozzátartozó személyes fogadása kizárólag előzetes időpontegyeztetést követően lehetséges.

 

b.) anyakönyvi ügyintézés:

Tel: 22/560-815, e-mail: morph@mor.hu

Kérelem nyomtatvány elérhető a www.mor.hu honlapon, illetve e-mailen lehet kérni.

A kitöltött anyakönyvi kivonat kérelem benyújtható: ügyfélkapun keresztül, e-mailen, postai úton, a Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán az e célra rendszeresített gyűjtőládában történő elhelyezéssel.

Névváltoztatással, névmódosítással kapcsolatos ügyekben kérjük, hogy kizárólag halaszthatatlan esetben kérjék az ügyintézést! (Előzetes, telefonon történt időpontegyeztetés szükséges!)

Személyes ügyfélfogadásra (jogszabályban előírt esetekben) kizárólag előzetes időpontegyeztetést követően kerül sor.

 

c) szociális, gyermekvédelmi, újszülött támogatással és bérlakással kapcsolatos kérelmek

Tel: 22/560-807, 22/560-811, e-mail: morph@mor.hu

Kérelem nyomtatványt telefonon, e-mailen, postai úton, ügyfélkapun lehet kérni.

A hiánytalanul kitöltött kérelem benyújtása: e-mailen, ügyfélkapun, postai úton, illetve a Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán az e célra rendszeresített gyűjtőládában történő elhelyezéssel.

 

d) ipar, kereskedelem, szállás

Tel: 22/560-846, 22/560-814, e-mail: morph@mor.hu

Kérelem nyomtatványok a www.mor.hu honlapon érhetők el, benyújtás kizárólag ügyfélkapun/cégkapun keresztül történhet.

 

e) hirdetmények

Tel: 22/560-807, 22/560-814

Hirdetmény közzétételi kérelem benyújtása: kizárólag előzetes, telefonon történt időpontegyeztetést követően vagy postai úton.

 

2. Adóügyi Iroda

Ügyintézés:

Tel.: 22/560-824, 22/560-825, 22/560-827

E-mail: ado@office.mor.hu

Nyomtatványaink elérhetőek az eonkormanyzat.gov.hu oldalon, a mor.hu/adocsoport oldalon, valamint kérhetőek telefonon és e-mail-en is.

A kitöltött nyomtatványt ügyfélkapun/cégkapun, e-mail-en, postai úton, vagy a Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán lévő gyűjtőládába történő elhelyezéssel juttathatja el hozzánk.

Személyes ügyfélfogadásra kizárólag előzetes, telefonon történő egyeztetést követően kerül sor.

 

3. Városfejlesztési és -üzemeltetési Iroda

 • Közterület-használati engedély
 • Közterület használatával kapcsolatos szabálysértések
 • Ebrendészeti ügyekkel kapcsolatos bejelentések
  www.mor.hu (tel.: 06-22/560-813, e-mail: morph@mor.hu)

 

 • településképi bejelentési, véleményezési eljárások
 • Jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyek (kút engedélyezés, fakivágási engedély, környezetvédelmi hatósági ügyek)
  www.mor.hu (tel.: 06-22/560-805; e-mail: morph@mor.hu)

 

 • Közterület állapotával, üzemeltetésévél kapcsolatos bejelentések (közvilágítás, kátyú, stb.)
  www.mor.hu (E-hibabejelentő szolgáltatás) (tel.: 06-22/560-820; e-mail: morph@mor.hu)

 

 • Közútkezelői hozzájárulások kérése (közmű rákötések, kapubejárók építése)
 • Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos kérelmek (földhaszonbérlet, adás-vétel)
  www.mor.hu (tel.: 06-22/560-861; e-mail: morph@mor.hu)

A kérelem nyomtatványok jellemzően elérhetők a www.mor.hu honlapon, amennyiben mégsem, úgy kérjük ezt e-mailen jelezze (morph@mor.hu).

Fenti ügytípusokban a kérelmek Polgármesteri Hivatalba történő eljuttatására e-mail útján (morph@mor.hu), postai úton, ügyfélkapun keresztül vagy a Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán az e célra rendszeresített gyűjtőládában történő elhelyezéssel van mód.

Amennyiben más módon nem oldható meg, a személyes ügyfélfogadás kizárólag előzetes időpontegyeztetést követően lehetséges.

További hírek:

EBOLTÁS

általános | 2020. 05. 26.

EBOLTÁS

A koronavírus járvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések enyhítésével kapcsolatban a Magyar Állatorvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete hozzájárult az összevezetéses eboltás megtartásához. Ezzel a lehetőséggel élve, Móron, Csókakőn, Nagyvelegen, Balinkán, Csákberényben, Kincsesbányán, Söréden, Magyaralmáson is sor kerül szervezett eboltásra.

Tájékoztató ügyfélkapun keresztül történő start-értékpapírszámla nyitás lehetőségéről

1. Babakötvényes számlanyitás Ügyfélkapun keresztül otthonról

2. Vásároljon állampapírt Mobilkincstáron, Webkincstáron otthonról

Felhívás - Mór Város Sportjáért elismerő cím adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének VI. fejezete alapján az önkormányzat a sport területén végzett kimagasló munka elismerésére céljából

„Mór Város Sportjáért”

(a továbbiakban: Város Sportjáért cím) elnevezéssel elismerő címet alapított.

Felhívás - Pro Urbe Emlékérem adományozására

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2020. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Tájékoztató - a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. május 18. napján hatályba lépő, a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm.rendelet alapján a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben eltérő eljárásrend került kialakításra: