Meghívó

  • létrehozva: 2020. 03. 19.
  • frissítve: 2020. 03. 19.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. március 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok díjazásáról szóló rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

TÁJÉKOZTATÓ Mór város közegészségügyi helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ Mór város állategészségügyi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Mór város közigazgatási területén 2019. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és költségeinek elszámolására vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről

BESZÁMOLÓ a Szociális Alapszolgáltatási Központban folyó 2019. évi szakmai munka tárgyában

JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT a Lamberg-kastély alapító okiratának módosítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Klebelsberg Központ által fenntartott, Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő, intézmény átszervezési javaslatok véleményezése tárgyában

JAVASLAT az I. számú fogorvosi körzet helyettesítése tárgyában

JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsőde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában

JAVASLAT Mór-Holding Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában (a felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)

BESZÁMOLÓ a Móri Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ az önkormányzati adóhatóság 2019. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a civil és sport szervezetek, történelmi egyházak 2019. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról

JAVASLAT a helyi történelmi egyházak és a helyi civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásának elbírálása tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve módosítására

JAVASLAT a Mór Városi Önkormányzat Úszónemzet Program résztvevői körének a projekthez történő csatlakozási szándéknyilatkozatának jóváhagyására, valamint az Úszónemzet Programban való részvételének elfogadására

JAVASLAT városi piac területének rendezéséhez kapcsolódó, E-on Zrt.-vel kötendő együttműködési szerződés tárgyában

 JAVASLAT Mór 4261/12 hrsz-ú (Kórház u.) közterület elnevezésére és a Mór 4261/13 hrsz-ú (Táncsics M. u.) közterület megosztására

JAVASLAT Mór-Bodajk kerékpárút építéséhez szükséges terület biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Kodály Zoltán utcai forgalmi rend módosítása tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2020. március 19.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Tájékoztatás lomtalanítás felfüggesztéséről

A Depónia Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő lomtalanítás 2020. április 9. napjától felfüggesztésre kerül. Azon ügyfelek részére, akik a fenti időpontig jelentkeztek be, a lomtalanítás elvégzésre kerül, a további időpontokra jelentkezett ügyfeleket a Depónia Kft. kiéretesíti.

A lefoglalt időpontok nem elcsúsztatásra, hanem törlésre kerülnek, tehát a rendkívüli helyzet elmúltával ismét be kell jelentkeznie mindenkinek, aki korábban már egyeztetett.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

A Móri Polgármesteri Hivatal elhatárolódik a lakossághoz szórólap formájában eljuttatott „Kútengedélyezési felhívás” megnevezésű hirdetéstől, tekintettel arra, hogy tartalmában számos olyan információt közöl, melyek nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak.

HIRDETMÉNY - Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Felhívás a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének támogatására

A Fejér Megyei Közgyűlés felhívja valamennyi Fejér megyei önkormányzat, valamint Fejér megye lakosságának figyelmét, hogy támogassák a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS

általános | 2020. 03. 27.

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 71/2020. (III.27.) Korm.rendeletében kijárási korlátozásról döntött. A jogszabály a Magyar közlöny 56. számában jelent meg.