Meghívó

  • létrehozva: 2020. 03. 19.
  • frissítve: 2020. 03. 19.
Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. március 25. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT az önkormányzati képviselők, a bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok díjazásáról szóló rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

TÁJÉKOZTATÓ Mór város közegészségügyi helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ Mór város állategészségügyi helyzetéről

BESZÁMOLÓ a Mór város közigazgatási területén 2019. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és költségeinek elszámolására vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről

BESZÁMOLÓ a Szociális Alapszolgáltatási Központban folyó 2019. évi szakmai munka tárgyában

JAVASLAT a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 11/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT a Lamberg-kastély alapító okiratának módosítása tárgyában (melléklet pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Klebelsberg Központ által fenntartott, Mór Városi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant érintő, intézmény átszervezési javaslatok véleményezése tárgyában

JAVASLAT az I. számú fogorvosi körzet helyettesítése tárgyában

JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Nefelejcs Bölcsőde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában

JAVASLAT Mór-Holding Kft. ügyvezetői feladatkörének betöltése tárgyában (a felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)

BESZÁMOLÓ a Móri Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ az önkormányzati adóhatóság 2019. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a civil és sport szervezetek, történelmi egyházak 2019. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról

JAVASLAT a helyi történelmi egyházak és a helyi civil szervezetek 2020. évi önkormányzati támogatásának elbírálása tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában

JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve módosítására

JAVASLAT a Mór Városi Önkormányzat Úszónemzet Program résztvevői körének a projekthez történő csatlakozási szándéknyilatkozatának jóváhagyására, valamint az Úszónemzet Programban való részvételének elfogadására

JAVASLAT városi piac területének rendezéséhez kapcsolódó, E-on Zrt.-vel kötendő együttműködési szerződés tárgyában

 JAVASLAT Mór 4261/12 hrsz-ú (Kórház u.) közterület elnevezésére és a Mór 4261/13 hrsz-ú (Táncsics M. u.) közterület megosztására

JAVASLAT Mór-Bodajk kerékpárút építéséhez szükséges terület biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Kodály Zoltán utcai forgalmi rend módosítása tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket a http://www.mor.hu weblapon tekinthetik meg.

Mór, 2020. március 19.

Fenyves Péter

polgármester

További hírek:

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Tájékoztató a talajvízkutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. július 1. napjától a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített talajvízkutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban vízgazdálkodási bírság kiszabása nélküli engedélyeztetésre 2023. december 31-ig biztosít határidőt.

Álláshirdetés-személyügyi és jogi referens

 

Móri Polgármesteri Hivatal

                      a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

Meghívó

általános | 2020. 06. 18.

Meghívó

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. június 24. (szerda)

13:00 órakor

tartja soros ülését, amelyre meghívom és egyúttal szíves megjelenését kérem.

Az ülés helye: Városháza - emeleti nagyterem

Pályázati kiírás - bölcsődevezető munkakör betöltésére

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

Nefelejcs Bölcsőde
Bölcsődevezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.